Familie Boumans

Afdrukken

17592 FAM BOUMANS

Weet u de ontbrekende (voor)namen op deze foto? KIJK dan even beneden voor de nummers en de ontbrekende namen en geef het door aan 
Mariet Neederlants o.v.v. het fotonummer (17592)

17592 FAM BOUMANSaa

1  ??? 6 Marleen Boumans 11 ? ??
2 Jos Inde Braekt 7 Peter v.d. Weerdt 12 Wies In de Braekt - Boumans
3  ??? 8 Wiel In de Braekt 13 Leo Boumans
4 Lucie Boumans 9 Annie Boumans 14 Guus Coninx
5 ? Boumans - ?? 10 Jean Deckers 15 Ad Boumans