Parochieboek 15 Kloosters en priesterzonen deel 2

Afdrukken

blz235y1
blz235y2

blz235a

Pater Freek Jongen sma doet juli 1998 zijn eerste H. Mis in onze parochiekerk.
Hij had een stagejaar gedaan pastoor Jan van Frankenhuijsen.
Freek wordt begeleid door zijn collega’s van het Missiehuis:
Vanaf links: Pater T. Storcken, pater W. van Frankenhuijsen, Pater C. Douma, Pater Freek Jongen,
Pastoor Jan van Frankenhuijsen, Pater H. Fosu, Pater Wiel van Eijk (allen sma)

blz236b

Het gezin Vossen- Aarts (Honthem, 1910).
De ouders Bernhard Vossen en Johanna Aarts en de kinderen Maria Anna, Johannes en Jan Hubert (priester)

blz236a blz238b

Pater Anton Theelen, Trappist.
Twan werd al op 10 jarige leeftijd wees.
Na zijn priesterwijding woonde hij in de Trappisten Abdy Aiquo Belle (bij Lyon)

Priester Louis van Kan

 

blz236

blz237a

Pasen 1937.
Priesterfeest Gerard Spronck (va Wöllem)

blz237

Pater Lemmerling sma met zijn ouders bij de ingang van de kerk. Rita Fraats zegt een versje op.

blz240

blz238a blz238

Vanaf links:
pater Jan Oostenbach sma, pastoor Edmond Frissen en pater Frans Spronck sma

Pater Sjeng Jacobs sma met zijn ouders Sjirra Jacobs en Josephina Jacobs-Wijckmans
na het opdragen van de eerste H. Mis voor de kerk

blz239 

Kinderen van de familie Harrie Colen en Ida Colen-Limpens, ’t Rooth
Onderste rij vanaf links:
Hubert Colen (broder Valentius) Fineke Colen (zuster Gedulla), Maike Colen (zuster Groncia),
pater Sjaak Colen, Tineke Colen (zuster Valentine) en Lieske Colen (zuster Elisa)

blz241

blz240b kopie kopie blz240a kopie kopie

Zuster Wilhelmina Thomassen
(kloosternaam: Theresa)

Anna Hubertina Simons
(kloosternaam Christophora),

kort voordat ze kloosterlinge werd

blz241c blz241b kopie kopie

Bertha Brouwers
(kloosternaam Lucie),
kort voordat ze kloosterlinge werd

Zuster Odilia Oostenbach in originele kledij

blz241a kopie kopie

Broeder Marinus Henzen o.p.