Activiteiten

Afdrukken

Op woensdag 13 juni om 20.00 uur in ‘t Keerhoes
een presentatie door Guus Urlings over 1000 jaar Bemelen

De nieuwe DVD omvat de processies van 5 opeenvolgend ejaren. Heeft u belangstelling?
Neem dan contact op met Pierre Lemmens: 043-4071555

Een aantal Kringleden is weer bezig met het samenstellen van een nieuwe DVD over onze dorpen.
Hiervoor kunt u terecht bij Pierre Lemmens: 043-4071555