Keerder familienamen onder de loep (16)

Afdrukken

 

Anno 2002 Tussen 1965 en 1972 werden 500 nieuwe huizen gebouwd. Het aantal inwoners verdrievoudigde in korte tijd. Veel nieuwe families kwamen er wonen en het aantal inwoners van oud-Keer' vormde na de realisatie van de grote uitbreidingsplannen nog slechts een, weliswaar ruime, minderheid van de totale bevolking. Hebben de grote Keerder geslachten ook hun leidende rol qua aantal vertegenwoordigers verloren? Kijken wij naar het staatje hieronder, waarbij de tien meest voorkomende geslachtsnamen in resp. 1947 en 2002 in Cadier en Keer vermeld zijn:
1947 2002 Spronck 61 Spronck 55 Bessems 58 Janssen 45 Heusschen 40 Bessems 41 Brouwers 37 Heusschen 37 Daemen 32 Beijers 35 Vliegen 28 Gilissen 33 Gilissen 26 Brouwers 31 Lemmens 26 Lemmens 29 Mourmans 21 Essers 27 Mingels 21 Beckers 24
Zes dezelfde familienamen komen beide jaren in de top 10 voor. De vier nieuwkomers (Beckers, Beijers, Essers en Janssen) vormen geen grote verrassing. Zo is het geslacht Essers al ruim twee eeuwen onafgebroken hier vertegenwoordigd en het geslacht Beijers bijna 120
jaar. Hoewel de naamdragers Beckers en Janssen ook in 1947 voorkomen, is de stijging van hun aantal vooral bepaald door nieuwkomers. Niet verwonderlijk, want Janssen en Beckers behoren tot de tien meest voorkomende familienamen in Limburg.
Concluderend kan gesteld worden, dat vertegenwoordigers van deze oude Keerder geslachten zich qua aantal bijna onverminderd weten te handhaven. Er is echter een groot verschil. In 1947 maakten de vertegenwoordigers van genoemde tien geslachten nog ruim 26% uit van het totaal aantal inwoners. In 2002 was dat gedaald beneden de 10%.
Vertegenwoordigers van het geslacht Daemen behoren momenteel niet meer tot de tien meest voorkomende familienamen in onze plaats.
Op de foto een deel van het gezin Daemen- Vrijens (va Jenniske) midden jaren dertig. Van links naar rechts: Hub, Lies, moeder Anna Vrijens, Walther met achter hem vader Johannes Daemen, oma Elisabeth Vrijens-Ernes, Sjeng en Pierre.
In deze bijdrage wordt opnieuw een aantal geslachtsnamen onder de loep genomen.
Baenen -+ vermoedelijk ontleend aan een oud-dialectische benaming voor beemd (moerassig grasland).
Joseph Baenen (1869-1939) van de Honthemerhof, geboren in Margraten, trouwde in 1902 in Hulsberg met Maria Starmans. Zoon Arthur (19091996) huwde in 1945 met Leonie van Hoven, een dochter van het echtpaar Van Hoven-Thomassen van Blankenberg.
Het gezin Baenen-Starmans Zittend van links naar rechts: Arthur, vader Hubertus Baenen, moeder Maria Baenen-Starmans, Alfred.
Staand van links naar rechts: Sjef, Maria, Jan en Vzctor.
Rutten en Ruth -+ van de voornaam Rutger(us) of -+ van de plaatsnaam Rutten, in 1977 bij Tongeren gevoegd.
In 1633, 1634 en 1636 trouwden in Cadier drie naamdragers Rutten uit Keer: Kerst Rutten (gehuwd met Barbara Steijns), schepen Lemmen Rutten (gehuwd met Anna Jans) en Peter Rutten (gehuwd met Catharina Coopmans, weduwe van Kerst Bollen). Nakomelingen van dit geslacht
komen wij later tegen als Rutten alias Van der Linden, waarna de naam Rutten verdwijnt en Van der Linden de vaste familienaam wordt.
Gerardus Ruth (1767-1818) uit Moulingen (B), gehuwd met Maria Agnes Brouwers, was tussen 1808 en 1818 burgemeester van Cadier. Ook zijn zoon Guilielmus Tossanus Ruth was hier burgemeester (1831-1836).
Sleijpen -+ vermoedelijk van de roepnaam Lieben (Lebuines): des Lieben zoon, 's Lieben.
Judocus Sleijpen, in 1645 gehuwd met Anna Swinnen, was pachter van de in het begin van de negentiende eeuw door brand verwoeste Gasthuishof.
Hij werd opgevolgd door zoon Hendrik Sleijpen, getrouwd met Joanna Haesen. In de zeventiende en achttiende eeuw vinden wij verschillende vertegenwoordigers van dit pachtersgeslacht in de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van onze parochie. Enkele verre verwanten komen in de negentiende eeuw weer in onze plaats wonen.
Smeets -+ van sjmeed, dialect voor smid.
In de loop der eeuwen hebben verschillende naamdragers in onze parochie gewoond, maar slechts een enkele tak wist zich hier langer dan twee generaties te handhaven. Wilhelmus Smeets huwde in 1673 in Cadier met de Keerse Eva Peters. Zoon Wilhelmus Smeets (1687-1760) trouwde in 1707 met Maria Francken uit Keer en na haar overlijden met Catharina Scruers, eveneens uit Keer. Zijn eerste echtgenote overleed een maand na de geboorte van hun tweede kind en zijn tweede vrouw stierf eveneens In het kraambed.
Volders -+ ontleend aan de beroepsnaam volders, iemand die wollen stoffen bewerkt. Ook kan er de pachter of eigenaar van een volmolen mee aangeduid zijn.
Petrus Hubertus Volders (1892-1956) uit Margraten kwam na zijn huwelijk met Maria Josephina Narinx uit Honthem in ons dorp wonen (de eerste woning links naast de Aldi in de Kerkstraat). Twee zussen van hem zouden overigens trouwen met twee broers van zijn vrouw. De dochter van Petrus Hubertus (Maria Catharina) huwde met Frits Haesen.
Coninx, Conings -+ ontleend aan een oude huisnaam of uithangteken.
Mathias Coninx, geboren in Meerssen, kwam na zijn huwelijk met Elisabeth Mertens, een dochter van Martinus Mertens, schepen van Heer en
Keer, en Ida Grouwels omstreeks 1680 in Keer wonen. In het begin van de negentiende eeuw overleed de laatste naamdrager in ons dorp.
Ongeveer honderd jaar later, in 1909, trouwde Caspar Conings (18661937), eveneens geboortig van Meerssen, met Helena Dassen. Hun zoon Bèr Conings (1913-1985) met zijn echtgenote Maria Johanna Sophia Speet jens zijn bij velen nog bekend. Een broer van Caspar overigens, Johannes Hubertus Conings, trouwde hier in 1912 met een zus van zijn echtgenote, namelijk Maria Hubertina Dassen.
Caspar Conings (1866-1937)
Willems -+ roepnaam Willem van Wilhelm(us) Verschillende families Willems hebben in de loop der eeuwen in ons dorp gewoond. De tak die hier vele generaties woonde, waren de nakomelingen van Petrus Willems en zijn eerste echtgenote Catharina Smets (Smeets).
Zij waren in 1669 in Cadier gehuwd en woonden in Keer.
(wordt vervolgd)

door Lei Haesen

Reeds enkele malen is in deze serie artikelen de volkstelling van 1947 aan de orde geweest, waarbij uiteraard de Keerder families centraal stonden. Hoe is het nu ruim 55 jaar later gesteld met de oude Keerder geslachten. Hebben zij zich weten te handhaven na de explosieve groei van het dorp in de tweede helft van de jaren zestig en de eerste jaren van het daaropvolgend decennium?

 Anno 2002
Tussen 1965 en 1972 werden 500 nieuwe huizen gebouwd. Het aantal inwoners verdrievoudigde in korte tijd. Veel nieuwe families kwamen er wonen en het aantal inwoners van oud-Keer vormde na de realisatie van de grote uitbreidingsplannen nog slechts een, weliswaar ruime, minderheid van de totale bevolking. Hebben de grote Keerder geslachten ook hun leidende rol qua aantal vertegenwoordigers verloren? Kijken wij naar het staatje hieronder, waarbij de tien meest voorkomende geslachtsnamen in resp. 1947 en 2002 in Cadier en Keer vermeld zijn:

1947 2002
Spronck
Bessems
Heusschen
Brouwers
Daemen
Vliegen
Gilissen
Lemmens
Mourmans
Mingels 
61
58 
40
37
32
28
26
26
21
21 
Spronck
Janssen
Bessems
Heusschen
Beijers
Gilissen
Brouwers
Lemmens
Essers
Beckers 
55
45 
41
37
35
33
31
29
27
24 

   

 

 

 

 
Zes dezelfde familienamen komen beide jaren in de top 10 voor. De vier nieuwkomers (Beckers, Beijers, Essers en Janssen) vormen geen grote verrassing. Zo is het geslacht Essers al ruim twee eeuwen onafgebroken hier vertegenwoordigd en het geslacht Beijers bijna 120  jaar. Hoewel de naamdragers Beckers en Janssen ook in 1947 voorkomen, is de stijging van hun aantal vooral bepaald door nieuwkomers. Niet verwonderlijk, want Janssen en Beckers behoren tot de tien meest voorkomende familienamen in Limburg.Concluderend kan gesteld worden, dat vertegenwoordigers van deze oude Keerder geslachten zich qua aantal bijna onverminderd weten te handhaven. Er is echter een groot verschil. In 1947 maakten de vertegenwoordigers van genoemde tien geslachten nog ruim 26% uit van het totaal aantal inwoners. In 2002 was dat gedaald beneden de 10%.

 


jrg6blz158 

 

Vertegenwoordigers van het geslacht Daemen behoren momenteel niet meer tot de tien meest voorkomende familienamen in onze plaats.
Op de foto een deel van het gezin Daemen- Vrijens (va Jenniske) midden jaren dertig.
Van links naar rechts: Hub, Lies, moeder Anna Vrijens, Walther met achter hem vader Johannes Daemen, oma Elisabeth Vrijens-Ernes, Sjeng en Pierre.

 In deze bijdrage wordt opnieuw een aantal geslachtsnamen onder de loep genomen. 

Baenen vermoedelijk ontleend aan een oud-dialectische benaming voor beemd (moerassig grasland)
Joseph Baenen (1869-1939) van de Honthemerhof, geboren in Margraten, trouwde in 1902 in Hulsberg met Maria Starmans. Zoon Arthur (1909-1996) huwde in 1945 met Leonie van Hoven, een dochter van het echtpaar van Hoven-Thomassen van Blankenberg.

jrg6blz159

Het gezin Baenen-Starmans
Zittend van links naar rechts: Arthur, vader Hubertus Baenen, moeder Maria Baenen-Starmans, Alfred.
Staand van links naar rechts: Sjef, Maria, Jan en Victor.

Rutten en Ruth  van de voornaam Rutger(us)
of
van de plaatsnaam Rutten, in 1977 bij Tongeren gevoegd.
In 1633, 1634 en 1636 trouwden in Cadier drie naamdragers Rutten uit Keer: Kerst Rutten (gehuwd met Barbara Steijns), schepen Lemmen Rutten (gehuwd met Anna Jans) en Peter Rutten (gehuwd met Catharina Coopmans, weduwe van Kerst Bollen). Nakomelingen van dit geslacht 
komen wij later tegen als Rutten alias Van der Linden, waarna de naam Rutten verdwijnt en Van der Linden de vaste familienaam wordt.
Gerardus Ruth (1767-1818) uit Moulingen (B), gehuwd met Maria Agnes Brouwers, was tussen 1808 en 1818 burgemeester van Cadier. Ook zijn zoon Guilielmus Tossanus Ruth was hier burgemeester (1831-1836).

 

Sleijpen vermoedelijk van de roepnaam Lieben (Lebuines): des Lieben zoon, 's Lieben.
Judocus Sleijpen, in 1645 gehuwd met Anna Swinnen, was pachter van de in het begin van de negentiende eeuw door brand verwoeste Gasthuishof.
Hij werd opgevolgd door zoon Hendrik Sleijpen, getrouwd met Joanna Haesen. In de zeventiende en achttiende eeuw vinden wij verschillende vertegenwoordigers van dit pachtersgeslacht in de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van onze parochie. Enkele verre verwanten komen in de negentiende eeuw weer in onze plaats wonen.

 

Smeets van sjmeed, dialect voor smid.
In de loop der eeuwen hebben verschillende naamdragers in onze parochie gewoond, maar slechts een enkele tak wist zich hier langer dan twee generaties te handhaven. Wilhelmus Smeets huwde in 1673 in Cadier met de Keerse Eva Peters. Zoon Wilhelmus Smeets (1687-1760) trouwde in 1707 met Maria Francken uit Keer en na haar overlijden met Catharina Scruers, eveneens uit Keer. Zijn eerste echtgenote overleed een maand na de geboorte van hun tweede kind en zijn tweede vrouw stierf eveneens In het kraambed.

 

Volders ontleend aan de beroepsnaam volders, iemand die wollen stoffen bewerkt.
Ook kan er de pachter of eigenaar van een volmolen mee aangeduid zijn.
Petrus Hubertus Volders (1892-1956) uit Margraten kwam na zijn huwelijk met Maria Josephina Narinx uit Honthem in ons dorp wonen (de eerste woning links naast de Aldi in de Kerkstraat). Twee zussen van hem zouden overigens trouwen met twee broers van zijn vrouw. De dochter van Petrus Hubertus (Maria Catharina) huwde met Frits Haesen.

 

Coninx, Conings  ontleend aan een oude huisnaam of uithangteken.
Mathias Coninx, geboren in Meerssen, kwam na zijn huwelijk met Elisabeth Mertens, een dochter van Martinus Mertens, schepen van Heer en  Keer, en Ida Grouwels omstreeks 1680 in Keer wonen. In het begin van de negentiende eeuw overleed de laatste naamdrager in ons dorp. Ongeveer honderd jaar later, in 1909, trouwde Caspar Conings (18661937), eveneens geboortig van Meerssen, met Helena Dassen. Hun zoon Bèr Conings (1913-1985) met zijn echtgenote Maria Johanna Sophia Speetjens zijn bij velen nog bekend. Een broer van Caspar overigens, Johannes Hubertus Conings, trouwde hier in 1912 met een zus van zijn echtgenote, namelijk Maria Hubertina Dassen

jrg6blz161
Caspar Conings (1866-1937)

Willems roepnaam Willem van Wilhelm(us)
Verschillende families Willems hebben in de loop der eeuwen in ons dorp gewoond. De tak die hier vele generaties woonde, waren de nakomelingen van Petrus Willems en zijn eerste echtgenote Catharina Smets (Smeets).
Zij waren in 1669 in Cadier gehuwd en woonden in Keer.

(wordt vervolgd)