Parochieboek 08 03 De kapelaans

Afdrukken

blz99b

blz100

blz100a

Vanaf links een pater Franciscaan, pater Theelen (Trappist), pastoor Willem Bosch en kapelaan Johan Sohl (foto 1927)

blz101

blz101b blz101c
Gedachtenisprentje (1955) van kapelaan Lambert Petit Pater Cor van Oers sma

blz101d
Pater Theo Blom sma