facebook     twitter2  

 

kerkstraat98 

Na vele jaren van afwezigheid is er op 13 september 2010 een gietijzeren kruis teruggeplaatst
 tegen de mergelgevel van Kerkstraat 98.
Het kruis werd geschonken door Hay Becker, opgeknapt door Jo Amory
en geplaatst door Theo Weusten.
Op de patroonheiligendag van "H. Kruisverheffing" is het kruis ingezegend
door pastoor Jacques Smeele sma.