Kapel Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee

kapel_t_roothIn de zomer van 1969 namen inwoners van 't Rooth het initiatief tot de bouw van een kapel op ‘t Rooth. Zij noemden zich "de Vriendenkring 't Rooth". De vriendenkring bestond uit Hub Bessems, Pierre George, Jan Gilissen en Lies van Proemeren. Als architect werd Sef Spronck (Sef van Wöllem) uit Cadier en Keer gevraagd. Om de financiering rond te krijgen werden kien- en dansavonden georganiseerd en steunkaarten verkocht. Deze activiteiten brachten 456 gulden op. Na onenigheid binnen het bestuur van de Vriendenkring kwam een nieuw bestuur bestaande uit Frans Nijskens (voorzitter), P. van Proemeren (penningmeester), Hub Bessems (secretaris), J. Franssen en S. Molin (bestuursleden). Besloten werd de kapel te wijden aan O.L.Vrouw Sterre der Zee. In het atelier van Sint-Joris te Beesel werd door Fr. Lommen een replica gemaakt van het beeld uit het bisschoppelijk paleis in Roermond. Het fraaie glas-in-loodraam waarop Sint Hubertus met de jagers staat afgebeeld is "om niet" vervaardigd door glazenier Felix uit Maastricht. Een deel van de kapel is gebouwd van het afbraakmateriaal van het gesloopte "Hiëregood". De grond, waarop de kapel gebouwd is, werd reeds in 1928 beschikbaar gesteld door landbouwer Jan Diederen. Omdat Jan Diederen plotseling overleed, ging de bouw toen niet door.

De kapel werd in 1970 gebouwd. Ter gelegenheid van de eerste steenlegging plaatsten de inwoners van 't Rooth op zaterdag 3 april 1970 een feesttent. De dag erna werd in de tent een H.Mis opgedragen, opgeluisterd door het kinderkoor de Lentebloempjes uit Margraten. 's Middags werd door burgemeester Kuijpers van de toenmalige gemeente Margraten middels het doorknippen van een lint het bouwterrein vrijgemaakt. Aansluitend vond de eerste steenlegging plaats door pater Coolen - de enige priesterzoon van 't Rooth - en pastoor Wolfs van de parochie Cadier en Keer. De festiviteiten brachten inclusief giften bijna 4500 gulden op.

Op zaterdag 15 augustus 1970 (Maria Hemelvaart) werd mgr. E. Beel, hulpbisschop van Roermond, begroet bij het kruis van pater Coolen. Guido Schreurs bood de bisschop een kroêtwösj aan en de bruidjes Maria Bessems en Ingrid Molin spraken de bisschop toe. In stoet trok men naar de kapel, voorafgegaan door ruiters uit Cadier en Keer, de schutterij van Margraten, de Lentebloempjes, de harmonie uit Bemelen, het bestuur van de Vriendenkring, de Suisse, bruidjes en de bisschop met gevolg. Tijdens de eucharistieviering met als voorganger de bisschop, geassisteerd door pastoor Wolfs, vond na de preek de inwijding van de kapel plaats en de zegening van het beeld O.L. Vrouw Sterre der Zee. Het kerkelijk zangkoor Jubilate Deo en de Lentebloempjes luisterden de plechtigheid muzikaal op.

Later heeft de Vriendenkring nog een mantel voor het Mariabeeld en een kerstgroep aangeschaft. Deze en de altaartafel zijn in de loop der jaren gestolen. Het kostenplaatje van de kapel zag er uiteindelijk als volgt uit: bouw kapel 6731 gulden, kosten Mariabeeld 1040 gulden, kosten mantel 214 gulden. Totaal 7985 gulden. Op 15 augustus 1995 werd na een eucharistieviering, opgedragen ter herdenking van de inwijding 25 jaar geleden, de kapel overgedragen aan de Stichting Kruisen en Kapellen van de gemeente Margraten. In de kapel zijn twee plaketten aangebracht. Eén ter herinnering aan de eerste steenlegging met als tekst: 1e steen is gelegd d. de z.eerw. pastoors Wolfs en Coolen 5-4-1970 gesch. d. B.L.B. Margraten. De andere plakket is ter herinnering aan het overlijden van dhr Speetjens met als tekst: 1940-1945 pro patria J.H.M. Speetjens overl. 5-3-1945 concentratiekamp Mauthausen.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME