Inleiding van de voorzitter

Inleiding

blz6

De auteurs en samenstellers vanaf links:
Jo Purnot (eindredactie), Fons Meijers, Jeannie Prevoo-Spronck en Harry Beckers

 

Van de voorzitter van de Historische Kring Cadier en Keer

Op 1 juli 1266 ondertekenen enkele kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders een akte waarin Cadier voor haar kapelletje een eigen geestelijke krijgt en daardoor een zelfstandige parochie wordt. Het jaar 2016 markeert dan ook het 750-jarig bestaan van wat thans de ‘parochie van de H. Kruisverheffing’ is en naast het dorp Cadier en Keer ook de gehuchten Honthem en ’t Rooth omvat. Het lag voor onze Historische Kring Cadier en Keer dan ook voor de hand om aan dit 750-jarig jubileum ons derde jubileumboek te wijden.

Het beschrijven van de historie van een parochie over een tijdspanne van 750 jaar is – zelfs voor een kleine parochiegemeenschap – geen gemakkelijke zaak. Breng maar eens op de lezer over het gevoel van machteloosheid van onze voorouders bij tal van gebeurtenissen waarmee zij te kampen kregen: oorlogsgeweld veroorzaakt door vreemde legers; de grillen van de natuur met haar droge zomers en de strenge winters; de verschillende besmettelijke ziekten die mens en dier constant bedreigen. De menselijke onmacht ook om hier iets tegen te doen.

Beschrijf maar eens hoe men steun en troost trachtte te vinden in het geloof; een geloof waarin de parochieherder vooropging en meer dan eens pal stond – met gevaar voor eigen leven – voor hen waarvoor hij verantwoordelijk was: zijn parochianen. Schets maar eens de knellende kerkelijke voorschriften die dag-in-dag-uit verplichtingen met zich brachten.

Voeg daarbij de moeilijkheid van de zeer schaarse schriftelijke bronnen; bronnen die soms zelfs volledig ontbreken. Dat het ontbreken van dergelijke bronnen zich vooral manifesteert in de eerste eeuwen na de stichting van de parochie is alleszins begrijpelijk. Maar ook in de meer recente decennia doen zich de nodige hiaten in de archivering voor.  Niet altijd is zorgvuldig omgegaan met schriftelijke stukken en veel daarvan is dan ook verloren gegaan. En zelfs wanneer die bronnen er wel zijn ligt er de forse uitdaging om de fragmentarische overlevering samen te smeden tot een begrijpelijk en leesbaar geheel.

En er lag nog een uitdaging; de 750-jarige geschiedenis te laten zien aan de hand van het nodige illustratiemateriaal. Het betekent een zoektocht naar oude en nieuwe foto’s, toepasselijke tekeningetjes en afbeeldingen van personen. De opzet was dan ook: geen geschiedenis met alleen maar feiten en feitjes, maar het neerzetten van mensen van vlees en bloed, hun dagelijkse strijd om het bestaan en de plaats van het geloof daarin.
blz8
Fragment van het voorblad van het charter:
separatio ecclesiae cadiers ab ecclesia de hoghem de anno 1266.
Scheiding van de kerk van Cadier van de kerk van Heugem in het jaar 1266.

De redactie is deze uitdaging aangegaan met dit boek als resultaat. Het uiteindelijke oordeel of zij in haar opzet is geslaagd, is voorbehouden aan de lezer. Graag zeg ik alle redactieleden bijzonder hartelijk dank voor hun inzet, enthousiasme en toewijding om dit boek het licht te doen zien.

Daarbij past een speciaal woord van dank in de richting van Jo Purnot. Hij is het geweest die met zijn kennis, kunde, ervaring en tomeloze inzet de totstandkoming van dit derde jubileumboek bewaakt en gestuurd heeft.

De tijden zijn veranderd en daarmee ook de geloofsbeleving. In de maatschappij is meer plaats gekomen voor individualisering en dat is niet zonder gevolgen gebleven voor de samenleving in het algemeen en voor de Kerk als instituut in het bijzonder.

De toekomst is ongewis en met recht kan de vraag gesteld worden: Qua vadis? (Waar gaat gij heen?). Het antwoord is in de sterren geschreven; het zal de toekomst zijn die het vervolg zal bepalen.

Eén ding staat vast: het 750-jarig bestaan van de parochie van de H. Kruisverheffing is een feit. Dit boek is daarvan het bewijs!

De voorzitter van de Stichting Historische kring Cadier en Keer,

Drs. Harry H.M. Beckers

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME