Parochieboek Literatuur- en bronnenlijst

Literatuur

 • Belonje J. Publications 1960/1961, 52-54.
 • Canon van Limburg, 2011.
 • De la Haye, Regis en Hamans, Paul: Bisdom langs de Maas, Geschiedenis van de kerk in Limburg. 2010.
 • Haas, J.A. K.: Inventaris van de archieven van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht 1096-1797.
 • Habets Jos, Geschiedenis van het bisdom Roermond, deel 1, 2, 3, 4 (1875-1927.
 • Habets Jos, Schets van de voormalige Heerlijkheid Cadier en van het kasteel Blankenberg bij Maastricht, Roermond, 1876.
 • Hackeng, Rolf: Het Middeleeuws grondbezit van het Sint Servaaskapittel te Maastricht in de regio Maas-Rijn.
 • Hovens Frank: Gehecht aan het verleden, gericht op de toekomst, 2011.
 • Lemmerling H.W.A.: Volksleven en Volkscultuur deel 7.
 • Limburg. Een Geschiedenis. Tot 1500: 1500-1800; vanaf 1800, Koninklijk Limburgs Geschied -en Oudheidkundig Genootschap,2015.
 • Maasgouw 1922, (33-37, 57-61, 90-93), “Registrum Memoriale” van E. Rutten, pastoor van Heer (1660-1676).
 • Margry P.J, Teedere quaesties, religieuze rituelen in conflict.
 • Marres W. en Van Agt J.F.W: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst deel V derde stuk Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht. 1972c (blz 94-102).
 • Offermans, Pieter: ‘Met ons roemrijk Nederland één in vreugd en rouw’ Limburg en de Nederlandse natie 1815-1920: Script Historisch Tijdschrift, jaargang 30.1, 21-34.
 • Overhof, Serve. e.a.: Gedenkboek 150 Jaar Cadier en Keer (1828-1978) Cadier en Keer 1978.
 • Purnot, Jo: Ós Keer, ’ne tiêd truuk, Historische Kring Cadier en Keer, nov 2005.
 • Purnot, Jo: Cadier en Keer, Honthem & ‘t Rooth in woord en beeld, Historische Kring Cadier en Keer, oktober 2011.
 • Rensch van Th.J.: Onderbetaalde pastoors versus het Maastrichtse kapittel van Onze-Lieve-Vrouwe in de achttiende eeuw (Publications 131, 1995, pag. 93-115).
 • Rensch van Th.J: Licht op het zonneleen Gronsveld. Ontwikkeling en instellingen van het rijksonmiddellijke graafschap Gronsveld (elfde eeuw tot circa 1796), proefschrift, 2015.
 • Simonis, Jan G.C.: Zielzorgers in het bisdom Roermond 1840-2000, Sittard 2001.
 • Starmans J.H., Verloskunde en kindersterfte, Maastricht 1930.
 • Trajecta 3(1994), no.3, 233-251,”God, huisgezin en eigendom”. De transformatie van de Nederlandsche: Boerenbond van een christelijke naar een katholieke organisatie (1896-1920).
 • Ubachs P.J.H.: Handboek voor de Geschiedenis van Limburg. 2000.
 • Ubachs, Pierre en Evers, Ingrid: Tweeduizend jaar Maastricht. 2006.
 • Van de Venne, J.M.: Geschiedenis van Heer, Maastricht 1975.

Niet uitgegeven publicaties

Spronck M.J.A., ordners, Cadier en Keer.

Websites

 • Digitaal katholiek erfgoedhuis; Geschiedenis van het Nederlands katholicisme.
 • Vensters op katholiek geloven: Katholieken en hun geschiedenis/traditie.
 • Wikipedia: Religie in Nederland 1. Geschiedenis.
 • www.socialhistory.org/nl.

Archieven

 • Archief voormalige gemeente Cadier en Keer inv. nr. 184 en 185.
 • Archieven van het kapittel van O.L.V. te Maastricht (1096-1797), 1155, 1157-1158, 1162, 1403, 1404.
 • Archieven Landen van Overmaas (01.075), inv.nr.5962-5964, 5989, 5991--5994, 9768, 9774, 9788, 9792-9793, 9797, 9800, 9835 en 9843.
 • Archief parochie St. Martinus-Wijk/Maastricht, deel II, inv.nr. 1972 en 1990.
 • Archief parochie H. Kruisverheffing: inv3 en 4., 7, 7a, 7b, 8-9, 19, 29, 49-52, Registrum memoriale parochialis ecclesiae de Cadier en Keer. Doop-, huwelijks- en overlijdensregisters. Notulen Kerkbestuur.
 • Parochiearchief H. Kruisverheffing (2): mei 2006 (Lei Haesen).
 • RHCL, dossiers Katholieke Eredienst, inv. nr. 11040.
 • RHCL, notarieel archief, inv.nr. 453, notaris J. Kemmerling, akten d.d. 05.06.1787 en 15.10.1788. notaris P. Frederix, akten d.d. 26.06.1785 en 14.07.1785. Notaris J.F. van Halen, akte 18.02.1812. Notaris P.D. Hupkens, akte 17.11.1827.
 • RHCL, Memorie van Successie van Joannes Bergmans (23 sept. 1822) en Maria Barbara Debie (28 okt. 1831).

Artikelen uit de Keerder Kroniek:

 • Felder, Sjeuf: De kerktoren van Cadier en Keer, Keerder Kroniek jaargang 9 blz 77-86.
 • Haesen, Lei: Veel voorouders trouwden voor de predikant; Keerder Kroniek, jaargang 3 1999-2000, nr. 3.
 • Haesen, Lei: Van nederzettingen tot boerendorpen, Keerder Kroniek Jaargang 6, nr.4.
 • Haesen, Lei; Rond geboorte en doop (1) en (2), Keerder Kroniek Jaargang 7, blz. 75-82 en blz. 111-120.
 • Haesen Lei: Rond overlijden en begraven (1t/m 4), jaargang 7 blz 152-161, jaargang 8, blz 14-23, blz. 72-77 en blz. 126-133.
 • Haesen, Lei en Peters, Simon: De pastoors van Cadier (en Keer) (2), Keerder Kroniek, jaargang 11, blz. 77-96.
 • Haesen, Lei: Een spookverhaal rond pastor Waelbers Keerder kroniek jaargang 8, blz 166-175.
 • Haesen, Lei: 500 jaar onderbetaalde pastoors in Cadier, De gevolgen van de stichtingsakte van de parochie uit 1266, Keerder Kroniek, jaargang 6, blz. 67-74.
 • Haesen, Lei: Kunstschatten in de parochie(I) De kruis- en heiligenbeelden in de kerk, Keerder Kroniek jaargang 9, blz. 38 -49.  
 • Haesen, Lei: Relikwieën en reliekhouders, Keerder Kroniek Jaarboek 2010, blz. 109-116.
 • Haesen, Lei: De kerkklokken, Keerder Kroniek, jaargang 7, blz. 3-13.
 • Haesen, Lei; Cadier en Keer: twee woorden één begrip, Keerder Kroniek, jaargang 1, blz.5-11.
 • Meijers, Fons: Pastoor in Oorlogstijd, Keerder Kroniek, jaarboek 2014, blz. 13-29.
 • Meijers, Fons: De ontstaansgeschiedenis van Cadier, Keerder Kroniek jaarboek 2006, blz. 96-119.
 • Meijers, Fons: Historie van de Heerlijkheid Cadier (1) en (2), Keerder Kroniek jaarboek 2012, blz. 77-92 en jaarboek 2013 blz. 9-25.
 • Meijers, Fons: Historie van de Heerlijkheid Heer en Keer (1) en (2), Keerder Kroniek jaarboek 2014, blz. 92-105 en jaarboek 2015 blz. 12-25.
 • Meijers, Fons: Het Verleden van Honthem (1) en (2), Keerder Kroniek, jaarboek 2009, blz. 85-97 en jaarboek 2011, blz. 86-94.
 • Overhof, Servé; H. Kruisverheffing: een wazige titel, Keerder Kroniek jaargang 3, blz. 145 -150.
 • Purnot, Jo: Enkele facetten uit het Rijke Roomse Leven, Keerder Kroniek jaargang 6, blz. 4-16.
 • Purnot, Jo: De Bronkprocessie, een eeuwenoude traditie Keerder Kroniek jaargang I, blz 101-110.
 • Purnot, Jo: De Bronkprocessie in 1948 niet naar ‘t Rooth, Keerder Kroniek, jaargang blz. 126 e.v.
 • Purnot, Jo: De broederschappen in onze parochie, Keerder Kroniek, jaarboek 2014, blz 106-117.
 • Purnot, jo, De ‘oetgaank’ een oud gebruik na de geboorte, Keerder Kroniek, jaarboek 2006, blz. 67-72.
 • Purnot, Jo: “Wie lacht of giechelt, gaat eruit..." Gebruiken rond geboorte en doop, Keerder Kroniek Jaargang 1 blz. 16-24.
 • Purnot, Jo: Gebruiken rond de dood, Keerder Kroniek, jaargang 4, blz. 5-14.
 • Purnot, Jo: pastoor Spits dwong een pastorie af, Keerder Kroniek, Jaargang 3, blz 42-48.
 • Rouschop Charles en Purnot Jo: Sint Blasius en Cadier en Keer, Keerder Kroniek Jaargang 2, blz. 11-15.
 • Peters, Simon: De pastoors van Cadier (en Keer) (1), Keerder Kroniek jaarboek 2007, blz. 87-105.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME