Parochieboek 14 Het kerkhof deel 2

blz214a

Op de overzichtskaart is de huidige ligging van de stenen grafkruisen aangegeven. De nummers verwijzen naar de  nummering in de tekst.
Steen 12 is niet aanwezig.

blz215a Nummer 1.

Stenen grafkruis zonder opschrift

blz215b Nummer 2.

Stenen grafkruis zonder opschrift. Dit kruis heeft een aantal jaren als wegmarkering langs de Rijksweg gestaan.

blz215c

Nummer 3.

Boven in de kop van het kruis een eg.

HIER LIGT BEGRAVEN PETER MERTENS STERF 1632 DEN 28 JUNY ENDE SYNEN SOENE MERTEN MERTENS BEIDE SCHPENS TOT KADIER- STERF 1645 DEN 5 YULY. BIDT GODT VOOR DE ZIELEN

Dit is de letterlijke tekst van het kruis. Vader en zoon Mertens waren schepenen in Cadier. Zoon Merten Mertens huwde 8 januari 1617 in Cadier met Petronella Meusens alias Thomissen. Uit dit huwelijk is onder meer Maria geboren, zij trouwde met Jan Kikken (de ouders van pastoor Wijnand Kikken).

blz216b

Nummer 4.

Boven in de kop van een kruis met IHS en een met een pijl doorboord hart.

HIER LIGT BEGRAVEN CATHARINA NELISSEN DE HVISVROVW VAN GIELS RONDACH STARFF DEN 9 AVGVSTI 1660. BIDT GODT VOOR DE ZIELE

Het enige dat we van Catharina weten is dat ze in 1655 beviel van een dochter, Maria en dus is ze op vrij jonge leeftijd gestorven.

blz216a

Nummer 5.

In een stralenkrans: † I.H.S. 

HER LIGT BEGRAEN DEN EERS AEMEN RANS RONDACHS STERF DEN 4 AVGUSTI 1617 ENDE GERARD VAN PROMEREN ENDE SYNE HIUS.OUENE CATHARYN VAN HOMERICH. BEYDE GESTORVEN DEN 14 JUNY 1699. ENDE JOANNES VAN PROUMEREN STARF 17 DEN BIDT GOT VOOR DIE ZIELEN

Catharyn en Gerard stierven op dezelfde dag. Catharina Hommerix oogde op de dag ervoor nog kerngezond. Zij had die dag goed gegeten en haar zieke man (Gerardus van Promeren) beklaagd. De volgende dag werd zij dood in bed gevonden. Later die middag stierf ook haar echtgenoot. Uit het huwelijk zijn tussen 1658 en 1668 zes kinderen geboren. De vermelde Joannes is waarschijnlijk een zoon van het echtpaar die in 1753 op 84-jarige leeftijd overleed.

 blz217b

 Nummer 6.

Binnen een stralenkrans: †  I.H.S.

- HIER LIGGE BEGRAVEN DE EERSAME IUDICK CANEN ENDE HAEREN SOEN CHRISTIAEN TIESSEN GEWESENE HVISVROV VAN DEERSAE LAMBRICHT TIESSEN SYN GESTORVEN DEN 28 AVGVSTUS 1676. BIDT GODT VOOR DE ZILEN.

De familie Thijs (sen) was zeker al rond 1500 gesetteld in Honthem. Nakomelingen vestigden zich in Keer en Cadier. De op de grafstenen vermelde Lambertus was landbouwer en schepen. Hij was op 31 maart 1643 in Cadier gedoopt als zoon van Lambertus en Maria Sme(e)ts en trouwde voor pastoor Gillis Rutten op 3 mei 1666 in Cadier met de uit Margraten afkomstige Judith Caenen. UIt het huwelijk werden vijf kinderen geboren. De op de steen vermelde Christianus was ruim 6 jaar oud toen hijm op dezelfde dag als zijn moeder overleed. Een jaar later, op 9 mei 1677, hertrouwde Lambertus met Petronella Mertens, dochter van Martinus Mertens en Ida Grouwels (zie onder 3). Uit dit huwelijk ontsproten nog eens zeven kidneren. Van deze in totaal twaalf nakomelingen stierf de helft op jonge leeftijd.

 blz217a

 Nummer 7.

Bovenaan

I.H.S
HYER LIG GEN BEGRAVEN LEMMEN .IE.R.NS NS IS DOOD GESLAGEN Aº 1624 ENDE PETER PETERS STAERF DEN 6 IARY 1636 GODT VERBLYDE HUN ZIELEN. AMEN.

Lemmen is bij een ruzie om het leven gekomen of vermoord.

blz218d 

 Nummer 8.

In een medaillon: 

† I.H.S. - ANO 1651 DEN 7 APRILIS IST IN GOD ENTSCHLAFEN MARIE VAN DEN WYER DIE HUUSFROW VAN PETER FLIPPENS. BITT GOTT VOR DIE SEEL. AMEN.

 blz218b

 Nummer 9.

Grafkruis is zwaar beschadigd, In een cirkel het † I.H.S. - monogram en hartje,

HIER LVCHT BEGRAVEN DEN EERSAMEN WILLEM FREDERIX - IN SYNE LEVEN HALFYN OP DE SANGERYE - STARF DEN 18 AVGVSTVS 1676 ENDE ANGEES SMETS SYN HVISVROV - STARF DEN 12 IANVARY 1691. BYDT GODT VOOR HARE SIELE.

Willem Frederix was, evenals voorheen zijn vader en nadien zijn zoon Gerard, halfwin van de Sangerij (een pachtboer die ongeveer de helft van zijn oogst aan de Heer moest afstaan werd halfwin genoemd, de pachthoeve zelf vaak winhof). Hij was de zoon van Gerard en Maria Brouwers. Het grafkruis van zijn vader behoort overigens ook tot de verdwenen stenen. Zoon Gerard uit het huwelijk van Willem (weduwnaar van Anna Maria Hustin) en Agnes Smeets (zij zou later hertrouwen met Willem Coemans) trouwde met Elisabeth Thijssen (zie nummer 6).

 blz218a

 Nummer 10.

HIER LIGT BEGRAVEN LEMMEN IANS STERF .... .... ENDE MARGARIET AUSSEMS SIJN HYISVROVE STERF DEN 10 DECEMBER 1631. BIDT GODT VOER DE ZIELE.

 blz219b

 Nummer 11.

Stenen kruis zonder opschrift.

 

 

Nummer 12.

Enkele jaren geleden stond nog een steen zonder opschrift enigszins verloren pal achter de muur van het H. Hartbeeld bij de ingang van het kerkhof. Deze steen is niet meer terug te vinden.

 blz219a

 Nummer 13.

Deze grafsteen ligt in de grond.

BIDT VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER DEN EDELACHTBAREN HEER JOANNES PERTUS BROUWERS BURGEMEESTER DER GEMEENTE CADIER EN KEER, OVERLEDEN 17 MAART 1879 IN DEN OUDERDOM VAN BIJNA 65 JAREN, EN VAN SYNE HUISVROUW MEJUFFROUW CATH. HOUBIERS, OVERLEDEN 20 FEBRUARI 1886 IN DEN OUDERDOM VAN BIJNA 72 JAREN R.I.P.

Landbouwer Joannes Petrus, geboren 7 mei 1814 in Cadier uit het huwelijk van Jan Brouwers en Judith Geelen, was wethouder van 1850 tot 1855 en burgemeester van 1855 tot zijn overlijden in 1879. Hij trouwde 3 juni 1843 in Eijsden met de aldaar op 27 oktober 1814 geboren Anna Catharina Houbiers. Het gezin kreeg dertien kinderen.

 blz220c

Nummer 14.

Deze grafsteen ligt in stukken in de grond. In een cirkel met gotische karakters:

A - MVCXXI - D - THEO - DE - BRACHT - PAS - H' - OB - XV - FEBEN.

Theodoor Bracht overleed volgens het grafschrift op 15 februari 1521. Hij is na pastoor Simon (1266) de eerst bekende pastoor van Cadier.

 blz220b

 Nummer 15.

Deze grafsteen ligt in de grond. De tekst is bijna niet meer te lezen. Er zou gestaan hebben:
Het volle wapen van baron de Crassier 

In het middendeel daaronder:

A LA MEMOIRE DE MONSIEUR ABRAHAM GADIOT DE MAESTRICHT DECEDE LE 25 JUIN 1835 ET DE SON EPOUSE ANNE MARGUERITE VAN CAUBERGH DECEDE 20 JUILLET 1852.

 blz220a

 Nummer 16.

Lager op het onderstuk:

ET A LA MEMOIRE DE GUILLAUME MATHIEU FRANÇOIS XAVIER THEODORE BARON DE CRASSIER, MEMBRE DU CORPS EQUESTRE DU LIMBOURG ET DE SON EPOUSE MARIE GUILLEMINE GADIOT, NES A MAESTRICHT LE 16 AVRIL 1786 ET LE 12 AOUT 1801, Y DECEDES LE 19 DECBRE 1862 ET LE 19 MARS 1872 / REQUIESCANT IN PACE.

De stenen 15 en 16 vormden aanvankelijk het middelste en onderste gedeelte van één rechtop geplaatst monument dat toegang gaf tot een grafkelder links van de toren (ingang van de kerk). Het bovenstuk van deze gedenksteen staat naast 16 rechtop tegen de muur geplaatst. Abraham Gadiot (nummer 15) was eigenaar van de Meusenhof. Zijn dochter Marie Guillemine (nummer 16) erfde de Meusenhof. Uit haar huwelijk met baron de Crassier werd een dochter geboren: Marie Guillemine Pauline Sophie. Zij huwde met Jhr. Mr. Pieter Joseph August Marie van der Does de Willebois (1816-1892), gouverneur van Limburg, minister van Buitenlandse Zaken bevriend met koning Willem III die hem in de adelstand verhief.

 Verder staat nog een grafsteen tegen de kerkmuur tussen nummer 2 en 3 met de tekst:
ANTOON van der STEEN geb. 15.10.1893 overl. 15.4.1982.
Herkomst niet bekend.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME