De kapel van Honthem

Kent u deze plek?
door Jo Purnot
  
1308_300x400
Binnen het werkgebied van de Historische Kring staat een aantal veldkapellen: de Fatimakapel in de Keunestraat, de Blasiuskapel langs de Rijksweg ter hoogte van Blankenberg, de kapel van Onze Lieve Vrouw Sterre op ’t Rooth en de kapel opgedragen aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Honthem. De laatste kapel vierde in 1999 een jubileum: 75 jaar geleden werd zij gesticht.
In de Limburger Koerier van 6 juni 1924 staat te lezen dat de “mei” op de in aanbouw zijnde kapel is geplaatst. De kapel staat op het kruispunt aan de Limburgerstraat . De grond waar de kapel op is gebouwd, was voor een deel een gedempte poel van de gemeente en werd voor het ander deel geschonken door Maria, Hanna, Poulien en Sjang Mingels, ongehuwde zusters en broer.
Het initiatief tot de bouw kwam van de bewoners van Honthem zelf. Honthem behoorde tot de gemeentelijke herindeling in 1982 bij de gemeente Gronsveld, maar was al sedert eeuwen kerkelijk ingedeeld bij de parochie Cadier en Keer. Wanneer de bronkprocessie in Honthem kwam, moesten de Honthemse inwoners iedere keer weer een rustaltaar oprichten. Door een kapel te bouwen was dat niet meer nodig.
De kapel is gebouwd door onder andere Sjang Curfs (metselaar) en Sjang van Proemeren (timmerman), een vrijgezel uit Honthem. In het eerder genoemde krantenartikel staat ook dat S.v.P de ontwerper van de kapel was. Waarschijnlijk gaat het hier om dezelfde persoon.
IMG_1001_600x400

Sjang Thomassen (Blankenberg) schonk het beeld van Onze Liever Vrouw van Lourdes. Hij ging vaker naar Lourdes op bedevaart en bracht het beeld mee. Het beeld van de heilige Joseph met het kindje Jezus (links) is geschonken door de zusters van Eckelrade. De schenker van het Heilig Hartbeed (rechts) is niet bekend. Het geld voor de bouw werd onder de Honthemenaren ingezameld. Ook op andere manieren bracht men geld binnen. Zo liet Johannes Wintjens door Pie en Jup Bisscheroux zes kanadassen (populieren) kappen en bestemde de opbrengst voor de kapel. Hieronder het resultaat van de inzamelingsronde onder de inwoners van Honthem, met voor die tijd (1924) soms fikse bedragen.

Jean Mingels-Oostenbach fl 100,00
Jean Wintjens en Brouwers-Wintjens fl   75,00
Jean Thomassen Blankenberg fl    50,00
Jean Akkermans fl    20,00
weduwe Beckers-Aarts fl    15,00
Elisabeth Reinders fl    5,00
Crist Pinckers fl  10,00
Jean Blom-Oostenbach fl    15,00
Harie Ackermans fl   2,50
familie Lambert van Proemeren fl 15,00
Pieter Oostenbach-Huls en zuster fl 25,00
Jac van Proemeren-Oostenbach fl 10,00
Gebroeders J. en W. Brouwers           fl 20,00
N. Dols-Bessems fl 10,00
Math van Proemeren-Weusten fl 5,00
Pieter Mingels-Vossen fl 25,00
M. Narinx-Brouwers fl 10,00
Weduwe Math Oostenbach-Peerboom fl 10,00
Totaal   fl 422,50

Betaalde onkosten voor de kapel gebouwd in de maand mei 1924:

5000 brikken en vracht fl 118,35
verf fl 3,50
deur en 25 kg cement fl 16,00
plakloon fl 35,00
250 brikken fl 5,75
500 brikken van Bruisterbosch fl 9,00
500 kg kalk en 50 kg cement fl 10,32
metselaarsloon fl 45,00
houtmateriaal fl 54,52
pannen fl 18,00
cement, zand, gips, lijstwerk fl 9,82
kalk en mergel fl 2,19
koperen plaat, sterren, glas en verf fl 9,82
zinkwerk fl 42,00
ankers, haken en houtvasten en kandelaar fl 5,35
altaardoek kruisbeeldje en torenkruis fl 8,57
nieuw houtwerk en loon fl 85,79
kandelaar en verf fl 2,20
twee kandelaartjes fl 2,40
Totaal fl 483,60

 
Vroeger was de Jonkheid verantwoordelijk voor het onderhoud. Zij organiseerde weidefeesten en met het geld dat hiermee werd verdiend, werd de kapel onderhouden. Tegenwoordig is het onderhoud een zorg van de hele gemeenschap; daarom wordt jaarlijks een putfeest georganiseerd.

Vlak vóór de bevrijding (13 september 1944) lagen veel Duitse soldaten In Honthem. Zij werden door de Amerikanen flink beschoten met granaten. Het huis Brouwers dat bij de kapel lag, kreeg een voltreffer, waardoor de kapel ook beschadigd werd. Eind jaren veertig werd de kapel weer helemaal van binnen en buiten opgeknapt. Pie Beckers was de metselaar en Frans Mingels (Banholt) de stukadoor. De houten deur die voorzien was van een gietijzeren rooster werd gesloopt. In de plaats daarvan kwam een ijzeren hekwerk. Hierdoor kreeg de kapel een open karakter. Het oude hekwerk werd achter de kapel geplaatst. Willem Brouwers kan zich herinneren dat in de eerste jaren van de kapel iedere dag, uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus wanneer op het land gewerkt moest worden, ’s avonds in de kapel de rozenkrans werd gebeden. Wanneer de ouders ontdekten dat de kinderen niet aan het rozenkransgebed hadden deelgenomen, dan moest dat alsnog thuis gebeuren.

Informatie door Mevrouw Mingels (Banholt) en Willem Brouwers

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME