Kapel op 't Rooth

De kapel op ’t Rooth
Door Wiel Becker

jrg3blz103 

De kapel in 1970 met op de achtergrond het gesloopte “Hieregood”

In 2000 was het dertig jaar geleden dat de kapel op ’t Rooth werd gebouwd, aanleiding de geschiedenis van de bouw te beschrijven.
In 1960 was met de afbraak van ’t Rooth in verband met de mergelwinning nog niet begonnen. Er stond toen nog een dertigtal boerderijen en woningen. Het was een hechte gemeenschap. Dat moge ook blijken uit het aantal verenigingen dat er was: jonkheid, voetbalclub, carnavals-, zang- en toneelvereniging. De meeste verenigingsactiviteiten vonden plaats in café Beuken.


Het is merkwaardig dat pas in 1970 de kapel werd gebouwd, omdat tussen 1965 en 1975 al een achttiental boerderijen en woningen ten behoeve van de mergelexploitatie werd afgebroken. De Pinweg (in de Peen) en de Rootherweg (’t Sjoêr) verdwenen in de afgrond. Uit het “Guldenboek, Kapel van ’t Rooth, MCMLXX”, ons ter inzage gegeven door Mart Huls, voorzitter van de Stichting Kruisen en Kapellen van de gemeente Margraten, blijkt dat reeds veel eerder pogingen werden ondernomen een kapel te bouwen. In 1928 stelde Jan Diederen, landbouwer op de hoeve ’t Rooth, grond beschikbaar voor de bouw. Omdat Jan Diederen plotseling overleed, ging dat niet door. Toch zou op het door hem beschikbaar gesteld stukje grond ruim veertig jaar later een kapel verrijzen.
Na de oorlog stelde een aannemer uit Margraten voor een kapel te bouwen. Als tegenprestatie vroeg hij van de grondeigenaren concessies om mergelblokken te winnen voor de bouw van woningen. De blokken werden gezaagd, maar de kapel kwam er niet. Ook een aanbod van de Nekami de bouw van de kapel te financieren, werd door de gemeente afgewezen om belangenverstrengeling te voorkomen.
In de zomer van 1969 namen vijf inwoners het initiatief tot de bouw. Zij noemden zich “De vriendenkring ’t Rooth”. Als architect werd Sef Spronck (Sef va Wöllem) uit Cadier en Keer gevraagd. Om de financiering rond te krijgen werden kien- en dansavonden georganiseerd en steunkaarten verkocht. Deze verkoop bracht 456 gulden op.

Eerste steenlegging
Ter gelegenheid van de eerste steenlegging plaatste men een feesttent, waarin op zaterdag 3 april 1970 een bal plaatsvond. De dag erna werd in de tent een H. Mis opgedragen, opgeluisterd door het kinderkoor de Lentebloempjes uit Margraten. ’s Middags werd door burgemeester Kuijpers middels het doorknippen van een lint het bouwterrein vrijgemaakt. Aansluitend vond de eerste steenlegging plaats door pater Coolen – enige priesterzoon van ’t Rooth – en pastoor Wolfs van Cadier en Keer. De festiviteiten brachten, inclusief giften, bijna 4500 gulden op.
Een maand later ontstond binnen het bestuur van de “Vriendenkring” onenigheid. Enkele leden stapten op. De bouw stilleggen kon echter niet. Op Maria Hemelvaart (15 augustus) zou de kapel immers ingewijd worden. Er kwam een nieuw bestuur: Fr. Nijskens (voorzitter), P. van Proemeren (penningmeester), H. Bessems (secretaris), J. Franssen en S. Molin (bestuursleden).
Er kwam weer schot in de bouw. De contouren van de kapel werden zichtbaar, alles onder supervisie van Sef Spronck. Besloten werd de kapel toe te wijden aan O.L. Vrouw Sterre der Zee. In het atelier van Sint-Joris te Beesel werd een replica gemaakt van het beeld uit het bisschoppelijk paleis in Roermond.

Inwijding
Op zaterdag 15 auustus werd mgr. E. Beel, hulpbisschop van Roermond, begroet bij het kruis van pater Coolen (zie jaargang 2, nummer 2, pagina 82). Guido Schreurs bood de bisschop een kroêtwösj aan en de bruidjes Maria Bessems en Ingrid Molin spraken de bisschop toe. In stoet trok men naar de kapel, voorafgegaan door ruiters uit Cadier en Keer, de schutterij van Margraten, de Lentebloempjes, de harmonie uit Bemelen, het bestuur van de Vriendenkring, de suisse, bruidjes en de bisschop met gevolg.
Tijdens de eucharistieviering met als voorganger de bisschop, geassisteerd door pastoor Wolfs, vond na de preek de inwijding van de kapel plaats en de zegening van het beeld O.L. Vrouw Sterre der Zee. Het kerkelijk zangkoor Jubilate Deo en de Lentebloempjes luisterden de plechtigheid op.  
 

 jrg3blz105 
Inzegening van de kapel in 1970 door Mgr. Beel
links: Vic Speetjens

De Vriendenkring had nog enkele wensen: een mantel voor het Mariabeeld, een kerstgroep en kerkbanken. De mantel werd vervaardigd door de slotzusters Karmelietessen uit Maastricht. De kerstgroep kwam uit het klooster in de Boschstraat, het kindje Jezus uit een klooster in Simpelveld, de os en de ezel uit Beesel en de kerkbanken uit de Sint Pancratiuskerk te Heerlen. Met Kerstmis 1970 waren alle wensen vervuld.
Het kostenplaatje zag er als volgt uit:

bouw kapel f 6731
kosten Mariabeeld f 1040
kosten mantel f   214
totaal f 7985
jrg3blz106
Het beeld van O.L. Vrouw Sterre der Zee, een replica van het beeld in het bisschoppelijk paleis te Roermond
De altaartafel, kerstgroep en kerkbanken zijn in de loop der jaren gestolen. Op 15 augustus 1995 werd na een eucharistieviering, opgedragen ter herdenking van de inwijding 25 jaar geleden, de kapel overgedragen aan de Stichting Kruisen en Kapellen van de gemeente Margraten.
In de kapel zijn twee gedenkplaten aangebracht.
1. Ter herinnering aan de eerste steenlegging:
1e steen is gelegd
d. de z. eerw. Pastoors
Wolfs en Coolen
5-4-1970
gesch. D. B.L.B. Margraten

2. Ter herinnering aan het overlijden van dhr. Speetjens:
1940-1945
pro patria
J.H.M. Speetjens
overl. 5-3-1945
concentratiekamp
Mauthausen

Bron:
Guldenboek kapel van ’t Rooth, MCMLXX

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME