Keerder familienamen onder de loep (12)

door Lei Haesen

 Wij vervolgen deze aflevering met opnieuw een aantal geslachtsnamen die ontstaan zijn uit een voornaam. De meeste familienamen zijn afgeleid van de voornaam of roepnaam van de vader, maar een enkele keer is de geslachtsnaam ontleend aan de voornaam van de moeder. Dat kan om verschillende redenen gebeurd zijn. Wij beperken ons tot een voorbeeld. De aanwezigheid van tientallen leden van bijvoorbeeld de geslachten Spronck en Heusschen in onze plaats, waaronder verschillende met gelijkluidende voornamen, noodzaakte vaker het vermelden van de roepnaam van de moeder bij een nadere aanduiding van een persoon. Zo werd het duidelijk wie met Pie (Spronck) van Trees of Math (Spronck) van Berbke, met Jo Heusschen (van Nèt) of Mathieu (Heusschen) van Liza bedoeld werd. Vroeger konden uit roepnamen Berb(ke) en Nèt de geslachtsnaam Berben en Netten ontstaan.

Soms is het niet duidelijk of de geslachtsnaam afgeleid is van de voornaam van de vader of van de moeder. Ook hiervan een voorbeeld. Oude roepnamen in het dialect van Agnes zijn Nes(ke), Nies(ke), Nees(ke), en Nies(ke), waaruit familienamen als Niessen, Nieskens, Neiskens, Nijskens en Neeskens ontstonden. Oude roepvormen van Dionysius zijn echter Nijs(t) en Nies(t), waar deels dezelfde geslachtsnaam van afgeleid kunnen zijn.

 

 

Duizings, Duijsens (van Matheus; een oude vorm van Mattheus is Deus)
Paulissen. Hun eerste en laatste kind werden in Cadier en Keer geboren. Minsten twee van
hun kinderen vertrokken naar Frankrijk. Na het overlijden van Elisabeth Paulissen
hertrouwde Frans Duijzings met Helena Halders.
In 1851 trouwde Frans Duijzings uit Berg en Terblijt hier met de in Keer geboren Elisabeth

Frissen (van Fredericus of Godefridus)
Een oud geslacht dat vanaf begin zeventiende eeuw vooral in Bemelen vertegenwoordigd
was. In het doopregister van Cadier werden vanaf 1615 zes kinderen van Theodorus
Frissen en zijn vrouw Elsken N.N. ingeschreven. Dat is niet geheel juist. De kinderen
worden pas later Frissen genoemd. In het doopregister zijn zij, evenals andere naam- en
tijdgenoten in Bemelen, ingeschreven als Vruijsch. Enkele eeuwen later werd Edmond
Frissen (1895-1970) tot bouwpastoor van Cadier en Keer benoemd. Hij was geboortig van
Hulsberg, in 1922 priester gewijd te Roermond en hier pastoor van 1950 tot 1963.

Engelbert (van Engelbertus)
Vanuit Oud-Vroenhoven kwamen Henricus Engelbert en echtgenote Helena Maria Tillie
met hun kinderen naar ’t Rooth. Zoon Joseph Henricus Engelbert, in 1898 in Oud-
Vroenhoven geboren, huwde in 1928 met Sophie Schreurs.

jrg5blz72

Helena Ubaghs-Engelbert (1909-1998) bezig met het zeven van de melk. Zij was een dochter van Henricus Engelbert en Helena Maria Tillie (opname 1962).

Geurts (ontleend aan de roepnaam Geurt van Godfried/Godefridus)
Hoefsmid Franciscus Theodorus Geurts, geboren in 1814 in Geleen, vestigde zich na zijn
huwelijk in 1842 in de geboorteplaats van zijn echtgenote Maria Agnes Thijssen, geboren in
1820 in Cadier en Keer. Hij was niet de eerste naamdrager in Cadier. Die ‘eer’ viel ten deel
aan de ongehuwde Renier Geurts, geboren in Beek en hier overleden in 1827.

Heuts (vermoedelijk ontleend aan Huet, een oude vorm van Hugo)
De eerste naamdrager komen wij in het trouwregister van Cadier tegen in 1642. In dat jaar
trouwde Hubertus Huedts met  Margaretha de Hackour. Bekend bij oudere inwoners zijn de
nakomelingen van metselaar Johannes Heuts (1839-1900) uit Honthem en zijn echtgenote
Anna Maria Elisabeth Hubertina Sleijpen (1844-1919), met name Leonardus Hubertus, in
1920 getrouwd met Anna Catharina Jacobs, en Hubert Mathieu, in 1906 gehuwd met Maria
Hubertina Hornesch. Beiden waren eveneens metselaar.

Jacobs (Jacobus → Jacob)
Cornelis Jacobs, geboren in 1793 in Honthem, trouwde in 1827 in de kerk van Cadier met
Ida van der Linden. Kleinzoon Johannes Gerardus Jacobs (1888-1972) was kerkmeester en
voorzitter van het armbestuur. Hij was gehuwd met Maria Hubertina Josephina Wijckmans.
Zijn oudste zoon was pater Johannes Hubertus Jacobs (1921-1995)

Jans(s)en (Johannes → Jan)
Van deze populaire geslachtsnaam hebben ook in ons dorp in de afgelopen eeuwen veel
vertegenwoordigers kortere of langere tijd gewoond of wonen er nog steeds. Wij beperken
ons tot twee takken.
1. De kantonniersfamilie Jansen
Theodorus Arnoldus Jansen en zijn gezin vestigden zich omstreeks 1828 in ons dorp,
mogelijk na zijn aanstelling als kantonnier. Ook zoon Johannes Henricus was hier
kantonnier.
2. Landbouwer en herbergier Joannes Hubertus Janssen, geboren in 1853 in Gulpen en
hier getrouwd met Maria Barbara Hubertina Mingels. Van zijn kinderen zijn bij oudere
inwoners nog bekend: Johannes Josephus Hubertus Janssen (1885-1963), gehuwd met
Agnes Catharina Jacobs, en Pierre Janssen (1893-1975) gehuwd met Maria Agnes
Gilissen en na haar overlijden hertrouwd met Maria Hubertina Huls.

Leijsen (ontleend aan een roepnaam van Elisabeth)
Bijna alle oudere Keerdenaren hebben voor de oorlog op de lagere jongensschool (het
huidige Keerhoes) les gehad van hoofdonderwijzer Josephus Hubertus Leijsen, geboren in
1873 in Heer. Hij was in 1900 gehuwd met Maria Hubertina Alina Defresne, onderwijzeres
aan de (voormalige) school van de zusters in de Kerkstraat. Een dochter van dit echtpaar
huwde met Antonius Hubertus Franciscus van de Ven.

Maas, Maes, Maassen (ontleend aan Thomas)
De eerste naamdrager was dagloner Leonardus Maes, geboren omstreeks 1750 en in 1826
in Honthem overleden. Hij was gehuwd met Maria Catharina Gerets (Geraerds). Ruim
honderd jaar later vestigde zich Hubert Maas in Honthem. Hij was afkomstig uit Wittem en
in 1942 getrouwd met Maria Elisabeth van Proemeren.
Postbode Johannes Arnoldus Maassen was in 1890 in Maastricht geboren. Hij huwde in
1913 met de Keerse Maria Beijers, een dochter van Pieter Beijers en Anna Elisabeth
Hubertina Brouwers.

jrg5blz74

Het gezin Maas uit Honthem
Van links naar rechts: Sjaak, Maria Elisabeth van Proemeren, Pierre, Hubert Maas en Theo.

Nelissen (van Cornelis)
Ook van dit geslacht hebben verschillende takken in de loop der eeuwen in Cadier en Keer
gewoond. Wij beperken ons tot een tweetal.
1. Landbouwer Gilis Nelissen (1800-1870) uit Mheer trouwde in 1839 met de Keerse Maria
Gertrudis Tijssens. Via zoon Egidius (1849-1926), getrouwd met Maria Hubertina
Braeken, en kleinzoon slager Sjang (1892-1965), gehuwd met Tina Daemen, werd deze
tak in Keer voortgezet.
2. Hubertus Cornelius Nelissen (1849-1914) was in Margraten geboren. Hij huwde in 1884
met Anna Maria Elisabeth Essers uit ons dorp. Zoon Johannes Mathieu Hubertus (1897-
1981) trouwde met Maria Hubertina Antonia Simons uit Margraten. Bekend bij velen zijn
de kinderen Jean (1925-1989), gehuwd met Liza Keulen, en Sjef (1927-1990), getrouwd
met Tiny van Caldenborgh.

Simons
Landbouwer Johannes Simons (1832-1906), geboren in Beek, was de eerste naamdrager
in onze parochie. Hij trouwde in 1858 met Maria Sleijpen. Zoon Martinus Hubertus vestigde
zich na zijn huwelijk in Eckelrade, maar diens zoon Servaas Johannes Hubertus Simons
(1896-1962) keerde naar ons dorp terug na zijn huwelijk in 1924 met Maria Henriëtte
Rosalie Gilissen.

jrg5blz75

Sjef Simons, in 1907 in Margraten geboren, en Anna Vliegen omstreeks 1926 aan de Rijksweg.

Steijns (ontleend aan de roepnaam voor Christina: Stien, Stein)
Verschillende naamgenoten Steijns, vooral afkomstig uit Margraten, hebben in de laatste
eeuwen hier gewoond. Een spellingvariant van deze naam verscheen in ons dorp met de
komst van Jan Joseph Stheins uit Wijlre, in 1875 hier gehuwd met Maria Catharina Gijsen.
Dochter Maria Isabella (Bel) (1893-1979) trouwde met Jean Mathieu Bessems (1887-1974).

jrg5blz76

Mai Steijns (1880-1966), echtgenote van Lambert Huijnen

Theunissen (Anthonius è Theunis)
Joannes Thonissen, molenaar op Blankenberg, trouwde in 1668 in Cadier met Ida
Wijneten. Verschillende andere takken hebben daarna in onze parochie korte tijd gewoond,
maar geen enkele verbleef hier in mannelijke lijn méér dan twee generaties. Eén van de
zeer weinige voorbeelden van een huwelijk waarbij de relatie tussen de partners blijkbaar
verstoord was, lezen wij in de akte van Theunissen. Na meer dan 40 jaar huwelijk was
Matthijs met onbekende bestemming vertrokken.

W(e)ijzen, Wijsen (van de dialectische vorm Weys voor Wendelina of Wende)
Na Gerken Wijsen werden in het midden van de zeventiende eeuw drie kinderen in Cadier
gedoopt. Via zoon Joannes, gehuwd met Margaretha IJlen (Ylen) uit Sint Geertruid bleef dit
geslacht tot midden negentiende eeuw in onze plaats vertegenwoordigd.

Weijnjes, Wintjes en varianten (van Winandus)
Joannes Weintjes (Wintjes), zoon van Petrus Weintjes en Ida Heusschen, trouwde in 1798
met Maria Catharina Coeijmans uit Honthem. Via zoon Petrus (1799-1862), gehuwd met zijn
dorpsgenote Maria Josephina van Reij, werd de tak nog enkele generaties voortgezet. Een
zoon van Weinjes-van Reij kwam via de familie van zijn echtgenote Clara Hounjet in het
bezit van de windmolen van Honthem (zie Keerder Kroniek, jaargang 1, pag. 62-65).
Verschillende spellingvarianten van deze geslachtsnaam komen wij in de kerkregisters van
Cadier en de registers van de Burgerlijke Stand van Gronsveld (Honthem was gemeente
Gronsveld) tegen, zelfs wanneer het kinderen uit één gezin betreft. Wijnjes, Wintjes,
Wingtjens, Weijntjes, Weijnjes, Wijntjens, Wijnjens en Wintjens.

jrg5blz77

Wim Weinjes uit Honthem met neef (oomzegger) Sjeng Brouwers

(wordt vervolgd)

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME