Keerder familienamen onder de loep (4)

door Lei Haesen

In de vorige bijdragen hebben wij gezocht naar de oorsprong van Keerder familienamen die afgeleid zijn van een voornaam of roepnaam. Nog niet alle tot deze groep behorende Keerder geslachtsnamen zijn besproken. Wij reserveren deze voor een latere bijdrage. In de komende uitgaven besteden wij aandacht aan familienamen ontstaan uit een beroep.

Door aan de voornaam het beroep of functie van de betrokken persoon toe te voegen, werd deze in de dorpsgemeenschap voor iedereen herkenbaar. In ons agrarisch dorp had dit beroep doorgaans te maken met de landbouw of was daarmee verwant. Het was in het algemeen zelfs niet het hoofdberoep van de betrokkene, maar vaker een bijbaantje of tweede beroep. In de kerkregisters van Cadier komen wij hiervan aardige voorbeelden tegen, zoals Thijs de Haemeker (haammaker), Peter Panneslegers, Trijn Verckensdrijverse, Cremerjan (Jan Cremers), Peter de Seipseeier (zeepzieder  = zeepmaker), Catharina Koeijdrijverse of Caspar de Molenaar. Deze laatste heette overigens Caspar Melchers (Melchiors) en was molenaar op Blankenberg. Voor tijdgenoten was het duidelijk wie bedoeld werd met bijvoorbeeld koster Peter. Zo schreef pastoor Henricus Oest de doop van een kind van deze laatste in het register in als:
                        30 maart 1628 is gedoopt Johanna,
                          kind van Petrus, mijn koster en Anna.


Zoek het maar uit! Dat hebben wij natuurlijk gedaan. Petrus bleek identiek te zijn met Petrus Delhoigne (del Hoigne) en zijn vrouw Anna met Anna Smets. Toen drie jaar eerder een dochter van Petrus van Sint Jansrae gedoopt was, was ook koster Petrus de vader. Petrus Delhoigne was afkomstig van Sint Jansrade en zijn kind kreeg als familienaam de plaats van herkomst van de vader. Zo blijft onderzoek van een familiegeschiedenis een boeiend gebeuren!
In de volgende Keerder familienamen vinden we het beroep van de eerste naamdrager terug:

familienaam beroep
Ackermans akkerman (landbouwer)

 

De oudste naamdrager van de huidige tak Ackermans in onze parochie was de in 1864 in Gulpen geboren Jan Ackermans. Hij trouwde in 1894 met Maria Gertrudis Eggen (Heggen) uit Honthem. Via de kinderen van zoon Bèr, molenaar en wethouder en gehuwd met Maria Catharina Wauthelé, wordt deze tak voortgezet.

jrg3blz11 

Sjeng Ackermans (1920-1985) met echtgenote Julie Ackermans-Brouwers                
(1925-1984) en dochter Tinie
 
familienaam beroep
Beckers bakker (dialectwoord: becker)
   
De grootste tak met de geslachtsnaam Beckers in Keer waren nakomelingen van de uit
Herkenrade/Sint Geertruid afkomstige Joannes Beckers. Hij trouwde in 1762 met Elisabeth Caelen.
Een tweede, jongere tak vormen de afstammelingen van de in Mheer geboren Hubertus
   Hendrikus Beckers (1876-1956) en zijn Keerse vrouw Maria Barbara
   Hubertina Bessems. Zo is onze voorzitter een kleinzoon van dit echtpaar.
familienaam beroep
Bessems Bezembinder of -handelaar
  
Tot de Top Drie van de grootste families in de voorbije eeuwen behoort ongetwijfeld het geslacht Bessems.
We kunnen een tweetal grote takken onderscheiden:
1. De nakomelingen van Ernestus (Arnoldus) Bessems en Maria Rondag(s).
Zij huwden in 1676 in Cadier. Meer dan driehonderd jaar weten nakomelingen zich hier te handhaven.
2. De afstammelingen van Petrus Bessems en Elisabeth Willems.
Van de in 1720 geborenen in Cadier gedoopte zoon Petrus, gehuwd met Maria Spronck, leven heden ten dage nog nazaten in Keer. Er zijn aanwijzingen dat beide takken met elkaar verwant zijn!
familienaam beroep
de Bie, de Bije, Debie en Debije vermoedelijk bijenhouder
Schepen Jan de Bie, afkomstig van Bruisterbosch en in 1645 gehuwd met de Keerse Catharina Bollen
 is de oudste bekende naamdrager. Afstammelingen komen vooral in de zeventiende en achttiende eeuw
   veel voor in de kernen Keer, Cadier en Honthem.
familienaam beroep
Coeijmans en Koeijmans,Coemans en Koemans veehouder of koeherder
De grootste en oudste tak zijn nakomelingen van de in 1718 in Bemelen gehuwde Gerardus
Coumans en Maria Smeets. Het echtpaar vestigde zich in Honthem en via zoon Egidius kregen de
kleinkinderen de familienaam Coeijmans en Koeijmans.
   N.B. De oorsprong van deze geslachtsnaam kan mogelijk ook gezocht worden in een huisteken
of uithangbord met daarop de afbeelding van een koe.
familienaam beroep
Brouwers bierbrouwer
Drie grote takken:
1. De nakomelingen van de in 1680 in Cadier gehuwde Ferdinandus Brouwers en Helena Thijssen.
2. De afstammelingen van de uit Margraten afkomstige Petrus Brouwers, in 1754 gehuwd met de
Catharina van Pro(e)meren uit Cadier.
3. De nakomelingen van de eveneens in Margraten geboren Petrus Brouwers en zijn uit Honthem afkomstige echtgenote Joanna de Bije.
Nazaten van deze takken zijn momenteel nog hier woonachtig.

                        jrg3blz13                


Smederij Brouwers met café aan de Rijksweg tegenover het Tolhuis, nu bewoond door de familie Vaessens-Deckers (Rijksweg 86).
Op de foto het gezin Brouwers-Kempeneer begin twintiger jaren.
Van links naar rechts: Joseph Hubert, vader Willem Hubertus (Wöllem) Brouwers en echtgenote Maria Josephina Hubertina Kempeneer, Johannes Hubertus  (Sjeng), kind Egidius Hubertus (Sjiel), Josephina Hubertina  (Sophie), Petrus Hubertus (Pierre), kind Maria Hubertina (Tien), Maria Elisabeth (Lies) en Wilhelmus Hubertus (Giel).

familienaam beroep
Cremers cremer (oude benaming voor handelaar) 
  
Het gezin van Pierre Cremers (1900-1985) uit Oud Valkenburg en Anna Maria Barbara Bisscheroux
(1894-1978) uit Margraten kunnen waarschijnlijk de meeste inwoners zich nog goed herinneren.
 
familienaam beroep
Deckers dakdekker (stro- of leiendekker)
  
De kleine tak naamdragers vinden of vonden hun oorsprong in Margraten. Denk aan de families
Deckers-Heusschen en Deckers-Spronck.
 
familienaam beroep
Essers esser (oude benaming voor een assenmaker of wagenmaker)
  
Alle huidige naamdragers zijn nakomelingen van de uit Merath-Duren in Duitsland afkomstige schrijnwerker
Adam Essers en Maria Ida Schreurs uit Cadier. Zij trouwden in 1795 in Heer en gingen in Keer wonen.

                                             jrg3blz14

Colla Essers en Mai Daemen met kinderen in 1972 bij hun veertigjarig huwelijk voor hun woning Kerkstraat 161.
Van links naar rechts: Mariet, Bennie, Agnes, vader Colla, Nico, moeder Mai, Annie, Jeanne en Fien.

familienaam beroep
Hornesch vermoedelijk hoornblazer
  
Deze familienaam is waarschijnlijk een verbastering van het Duitse woord Hornis (=hoornblazer). Mogelijk was
de eerste naamdrager hoornblazer in het leger. Schoenmaker Frans Hornesch (1770-1841), geboren in
Primislau (Bohemen), werd de stamvader van de Keerder tak. Hij huwde met Anna Catharina van Gelder
en na haar overlijden met Maria Ida Schreurs.
 
familienaam beroep
Mingels mingel (oud woord voor handelaar; ook het mengelen of mengen van spinnen van wol)
  
Landbouwer Pieter Mingels uit Gronsveld was de eerste naamdrager in ons dorp. Hij huwde in 1815 met de in
Cadier geboren Maria Barbara Wijers. Alle huidige naamgenoten zijn afstammelingen van dit echtpaar.

jrg3blz15

           Het gezin Mingels-Oostenbach mer drie kleinkinderen in 1924
Eerste rij van links naar rechts: Jan (zoon van Pie), Johannes Petrus Mingels en echtgenote Maria Petronella Hubertina Oostenbach en Winaud (zoon van Frans)
Tweede rij: Paulien (ongehuwd), Maria (ongehuwd), Johanna (ongehuwd), Jean (ongehuwd), Frans
(huwde Hubertina Spronck) en Pie (trouwde Maria Vossen)
Bovenste rij: Maria en Jeanne (beiden dochters van Pie)
  
familienaam beroep
Mullenaers, Mulleneers molenaar

   Deze geslachtsnaam komt in onze parochieregisters in de loop der eeuwen maar weinig voor. Ook tegenwoordig leven slechts enkele naamdragers in Cadier en Keer.

                                                                                    (wordt vervolgd)

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME