Keerder familienamen 5

Door Lei Haesen

In deze vijfde aflevering vervolgen wij de reeks van Keerder familienamen die afgeleid zijn van beroepsnamen. Nogmaals attenderen wij de lezer er op, dat bij een aantal verklaringen sprake is van waarschijnlijkheden. In de eerste aflevering gaven wij daarvoor als reden, dat het opsporen van de eerste naamdrager door gebrek aan geschreven bronnen vaak niet mogelijk is. Er is nog een oorzaak. Wij maken dit duidelijk aan de hand van een voorbeeld. Wij nemen daarvoor de familienaam Weerts. Het kan een beroepsnaam zijn (waard of herbergier), maar ook een herkomstnaam: afkomstig uit Weert. Draagt men de naam Van de Weerd(t), dan moeten wij denken aan iemand die woonde bij een waarde of weerde, hetgeen betekent: land aan een rivier of buitendijks land. En dan nog blijft het oppassen. De oorspronkelijke naam kan in de volksmond veranderen, zelfs een officiële status krijgen. Twee kinderen van Pierre van de Weerdt en zijn vrouw Anna Maria Cruwels (Cruijels) werden in 1869 en 1871 in Honthem geboren en door pastoor Louis Joosten van onze parochie gedoopt en in het register ingeschreven onder de naam Weerts. En dat in een tijd dat de Burgerlijke Stand al ongeveer 75 jaar terug was ingevoerd! In het begin van de zeventiende eeuw tenslotte komen wij enkele gezinnen Van Werst tegen. Wersch was vroeger een gehucht bij Aken, maar is ook afgeleid van Weerst, de Vlaamse benaming voor Warsage (provincie Luik). In 1619 werd echter een kind van Joannes van Werst ingeschreven met de familienaam Van Weert. Dit alles maakt het voor familievorsers niet eenvoudiger.

 

Familienaam beroep
Bou(w)mans, Boers, Bours  boer of pachter
  Het geslacht Boumans is pas enkele generaties hier woonachtig. Adolf Boumans, gehuwd met Fien Hornesch, en Leo Boumans, gehuwd met Helena Jeurissen, waren de eersten. Zelfs de niet tot de oudste inwoners behorende Keerdenaren kunnen zich beiden nog ongetwijfeld herinneren.
Enkele takken met de naam Bours en Boers woonden in de negentiende en eerste helft van de vorige eeuw hier.
Familienaam beroep
Cremers cremer (oude benaming voor handelaar)
De in Gulpen geboren en in 1954 hier overleden weduwnaar Johannes Hubertus Cremers was de oudste naamdrager in Keer. Zoon Pierre, geboren in Oud-Valkenburg en gehuwd met Anna Maria Babara Bisscheroux, vestigde zich rond de jaren dertig in ons dorp.
 
Familienaam beroep
Mourmans, Muurmans metselaar
 Joannes Mourmans, geboren in 1773 in Ulestraten en gehuwd met de in Breda geboren Joanna Joosten, vestigde zich als landbouwer in Sint Antoniusbank. De huidige naamdragers zijn nakomelingen van dit ouderpaar.

    kinderen Mourmans 

Bij het paard Frits Mourmans
en op het paard Clemon (voor) en Jean Mourmans
 
 Familienaam beroep
Rama(e)kers, Radema(e)kers
raammaker of radermaker
De meest bekende naamdrager in de geschiedenis van onze plaats is Pieter Joseph Ramaekers uit Geleen. Hij overleed op 43-jarige leeftijd in 1854 als pastoor van Cadier en Keer na hier zes jaar parochieherder te zijn geweest.
Familienaam beroep
Pluijma(e)kers ploegmaker
Een oude schrijfwijze van deze naam is Pluchmaekers. Landbouwer Caspar Pluijmaekers uit Margraten huwde in 1822 in Heer en Keer met Maria Babara Geelen. Na aanvankelijk in Meerssen te hebben gewoond, vestigde het gezin zich definitief in Keer. Via de nakomelingen van zoon Caspar wordt deze tak voortgezet.  
jrg3blz86         

 Colla Pluijmakers bij zijn woning in de Kerkstraat

Familienaam beroep
Schreurs
kleermaker
Een oude naam voor kleermaker is schreur, in het middelnederlands schroder en schreuder.
De naam is afkomstig van het oude werkwoord schroden: het snijden of knippen van stoffen, kleren.
Bij de top drie van de oudste en grootste geslachten die zich tot heden ten dage in Keer weten te handhaven behoort zeker de tak Schreurs. De stamouders waren Joannes Scruers – zo werd zijn naam toen geschreven – en Joanna Bemelmans. Vooral via de kinderen van de ongeveer 350 jaar geleden geboren zoon Joaanes Scruers, gehuwd met Catharina Aussems, kwam deze tak tot grote bloei. Enkele nakomelingen van zijn broer Petrus werden overigens ingeschreven als Schroeders.  
jrg3blz87
  
Vier geslachten Schreurs aan de Eckelraderweg
Overgrootmoeder Anna Schreurs-Toorens (1861-1945),
grootmoeder Helena Huntjens-Schreurs (1890-1968),
moeder Anna Schreurs-Huntjens
En dochtertje Lenie Schreurs
   (wordt vervolgd)
              

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME