Keerder familienamen onder de loep (6)

Mijn naam is Van Cadier
door Lei Haesen

In deze en de komende nummers komen de herkomstnamen aan bod. Wanneer vroeger een persoon verhuisde, werd hij of zij in de nieuwe woonplaats vaak genoemd naar de plaats of streek van herkomst. Dit gebeurde zelfs nog in de zeventiende eeuw. Enkele voorbeelden uit het doopregister:
1. Toen in 1618 Thomas Willems van St. Merten (Sint Maartensvoeren) in Cadier huwde, werden zijn hier geboren kinderen in het doopregister ingeschreven onder de naam St. Merten en niet onder de familienaam Willems.
2. De kinderen van Mathijs van Stockem onder Wijlre kregen tussen 1619 en 1624 allen de naam Van Stockem.
3. Maar ook al kwam men niet van elders en woonde men binnen de parochie, dan nog kon je een herkomstnaam krijgen. In het begin van de zeventiende eeuw woonde in Honthem ene Claes. Pastoor Henricus Oest noteerde vier kinderen in het doopregister met de familienaam Van Hontem. 
4. In 1634 trouwde Gelis Vrancken met Meijken van Strucht. Uit andere archiefbescheiden blijkt het te gaan om Maria Hombricht(s).
Wanneer de naam heden ten dage voorafgegaan wordt door het woordje van is er meestal sprake van zo een herkomstnaam. De veronderstelling dat het voorzetsel van duidt op adellijke afkomst, is dus niet terecht. Later verdween overigens in veel gevallen dit voorvoegsel.


Het omgekeerde gebeurde ook. Vertrok men uit ons dorp, dan kon men in de nieuwe woonplaats de familienaam (Van) Cadier krijgen. Een bewijs hiervoor was snel gevonden. In de oudste burgerboeken van Maastricht werden vóór 1600 verschillende oud-dorpsgenoten ingeschreven. In 1353 schreef men de twee broers Egidius en Wilhelmus in als zonen van Johannes de Cadyrs. Op 29 september 1442 werd ene Johannes opgenomen in het cremersambacht (cremer = handelaar) als Johannes van Cadier. Tot het gilde van de vissers ging vanaf 22 december 1478 Jan van Kaier behoren. Reinier van Cadier trad op 7 november 1505 toe tot het ambacht van de metselaars. Reinier van Kyer tenslotte legde op 18 mei 1571 de eed af voor twee meesters van het schoenmakersgilde.
De voorheen gebruikte familienamen van deze zes ambachtslieden – zo deze al ‘vast’ mochten zijn – zijn niet bekend.

familienaam plaats van herkomst
Cerfontein, Cerfontaine, Cerfontaine (België)
De eerste decennia van de negentiende eeuw vestigden zich in Honthem en in Keer de eerste leden van dit geslacht, afkomstig van Sint Geertruid. Het waren twee zoons van Jacob Cerfontaine en Angelina Geelens en hun neef Petrus, die als weduwnaar in 1836 huwde met de Keerse Elisabeth Schreurs.

jrg3blz163 

Maria Agnes Cerfontaine (1866-1954) met kleinzoon Bennie Essers

 

familienaam plaats van herkomst
Bröcheler Bröchler (Duitsland)
De tak Bröcheler is nog een jonge tak in onze plaats. Landbouwer Dionisius Bröcheler, geboren in Wittem en in 1913 hier gehuwd met Maria Hubertina Bessems, was de eerste naamdrager.
familienaam plaats van herkomst
van Geleen Geleen
Varkenskoopman Ardt van Geleen, gehuwd met Catharina Janssen, overleed in 1669 in Keer en was de eerste Keerdenaar die sinds vele jaren op het koor in de kerk van Heer begraven werd. Hij was de vader van dokter Christiaan van Geleen, lijfarts aan het hof van de koning van Spanje. Twee andere zoons waren kanunnik respectievelijk te Brugge en Susteren. Via een vierde zoon, Lambertus, gehuwd met Joanna Haesen, werd de tak in Keer voortgezet. Het gezin van Jüp van Geleen (1914-1996) en Fien Vliegen (1912-1993) maakte deel uit van dit geslacht.

jrg3blz164 

Sjaak van Geleen (1942-1988), zoon van Jüp en Fien Vliegen

familienaam plaats van herkomst
Hochstenbach (en Oostenbach) Hochstenbach (Duitsland)
Franciscus Hochstenbach werd in 1789 in Holtum/Born geboren. Na zijn huwelijk met Maria Elisabeth van Proemeren vestigde hij zich in Honthem. De uit zijn huwelijk geboren kinderen werden deels ingeschreven als Hochstenbach en deels als Oostenbach. De hier nog wonende naamdragers zijn allen nakomelingen van deze Franciscus.
familienaam plaats van herkomst
Honé(e) Honnay (België)

Vanuit Meerssen vestigden zich van dit geslacht ook enkele takken in Keer. De eerste was Willem Honé, gehuwd met de in Cadier gedoopte Maria Peters. Bij velen nog bekend is het echtpaar Lambèr Honé (1925-1995) en Marie Simon (1932-1996).

jrg3blz165 

Trouwfoto van Lambèr Honée en Marie (va Pauluske) Simon (1956)

familienaam plaats van herkomst
Hoessels, Hors(s)els Hoesselt (tussen Bilzen en Tongeren)

De oudste schrijfwijze in Cadier van deze familie is Hoessels. Henricus Hoessels was de stamvader. Tussen 1615 en 1628 werden zes kinderen hier ingeschreven in het doopregister. Na de tweede generatie wijzigde de geslachtsnaam in Hors(s)els. Ruim honderd jaar later stierf de tak in Keer uit.

 

familienaam plaats van herkomst
Jehay, Jehae Jehay-Bodegnée (België)

Op het eind van de zeventiende eeuw verschijnt deze naam voor het eerst in onze plaats. Het was Christianus Jehae (Jehaij), in 1690 gehuwd met Elisabeth Corstiens, enkele jaren later gevolgd door Laurentius Jahaij, gehuwd met Maria Houben en hertrouwd met Elisabeth Jansens. Overigens werden de eerste vier kinderen van een zoon van Christianus door pastoor Jean Nicolas van Sandbeek ingeschreven met de geslachtsnaam Gehaa.

 

familienaam plaats van herkomst
van Kan, van Can Kanne (België)
De eerste Van Kan in Keer was de in 1771 in Sint-Geertruid met Barbara Otten getrouwde Fredericus. Van meer recente datum is het gezin van onderwijzer Hendrik van Kan van Mesch en Maria Helena Schijns die in 1911 hier huwden.

 

familienaam plaats van herkomst
Lardinois Ardennen (Frans: L’Ardennais/Ardennees)
Het waren twee zonen van Nicolaas Joseph Lardinois en Maria Gertrudis Gilissen uit Margraten die door huwelijken met Keerse schonen in 1875 en 1876 hier kwamen wonen. Bijna vijftig jaar later volgden de in Sint-Geertruid geboren broers Johannes Hubertus en Nicolaas Joseph Hubertus Lardinois. De laatste huwde met de in 1891 in Cadier en Keer geboren Hubertina Lucia (Séike) Vaassens.

 

familienaam plaats van herkomst
Ruwette, Rouwet(te) Ruette (Luxemburg)
De oudste naamdrager was de in 1785 in Richelle (België) geboren Carolus Ruwet, gehuwd met de Keerse Helena Willems. Hij was hier wethouder. Zijn zoon Johannes Hubertus Ruwet was eveneens actief in de plaatselijke politiek en werd na twaalf jaar raadslidmaatschap tot burgemeester benoemd.

 

familienaam plaats van herkomst
Ubag(h)s, Ubachs Ubachsberg, Ubach over Worms
In het midden van de negentiende eeuw woonde Andreas Ubags, geboren in Bemelen, met zijn gezin in Sint-Antoniusbank. Een kleinzoon, Johannes Hubertus, gehuwd met Catharina Creuwels, vestigde zich in Keer. Een tweede tak was afkomstig uit Oud-Valkenburg: Hubertus Joseph Ubaghs, gehuwd met Helena Maria Engelbert, én Hubertus Lodevicus, getrouwd met Anna Maria Hubertina Nederlands.

(wordt vervolgd)

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME