Op 't land, vreuger

 

door Jean Janssen

 

Ein van de sjoênste plaatsje oeste wiêt kins kiêke in Keer vin d’r vanaaf Wojskop. Dao kint d’r wie’ne vêldhier, of mot iech zègke Hier van ’t vêld uëver Kraojebösjke, Hamelsbach, ’t Gräödsje en ’t Ikkeldervêld hiêrkiêke. ‘t Oêtzieg is geweldig, al déi-j landeríje, hoondert boonder wiêt. Vreuger moeste déi-j gâns mèt ’t pieërd en ploog bewirk wierde. Es de sjtökker groêt  waore gebäörde dat mèt ’n twiesjpân. Meh dat zaogste neet väöl, troùwens de mieste hoùwe mer êi pieërd. 

 

 

Es sjmöriges d’n haan kriêjde, sjtongste op en gingste ’t pieërd buûrsjtele en vore: ’n hoùwf mândel terve-kaaf, dréi sjöppe gemale krote en ’n sjöp haveremael. Dan waor ’t deer gerêid vuut ’t sjoere wêrrek. Este dan oûch nog diech zêllef verzörrig hoùws, woêrd ’t pieërd aagesjpanne vuur de ploogsjléi-j oê de ploog op laog. Es d’n hoond mêrrekde datt’r mèt moeg, leep dae va blijsjap blétsjentaere de plei-j op en aaf. Dan trok v’r nao ’t vêld. In éin tesj e sjtök broêd, in de ânder ’n boeëterham, en aan de reem ’t muîtsje. Oonderwieëg trofste oûch ânder lùij te voot of mit ’t pieërd.

’t Waor doùw ech gezèllig in ’t vêld. De hoùws allezelieëve kompeníj: manslùi, vrówlùi, en vuur en nao sjoeltêd oùch keender. Este dan beej diê sjtök lând kaoms, begoes ‘t wêrrek. Ieërsj de ploog drej ziete en ’n vaor op vare, úm te veurkomme dat de ieërsjte vaor te wiêd nao ’t lând van de naober loog. Dan de ploog aafsjtílle en dan vaor nao vaor úmploge. Eder oor viêf menûte paùwze vuur de kuëningin, zagte ze altiêd. Ândersj rakde ’t pieërd boête aom. Oûchâl doerdat ’t miestâl bêrreg op en aaf ging. Es ’t pieërd aan ’t vuëlder kaom, sjtopde ’t vanzellef. De ploog woeërd gedriêjd n truuk getrokke, want ândersj troeëjt ’t pieërd uëver de kleenk van de ploogs-haam en dan mer weer jöp. Zoe gaùw este e paar metersj geploog hoùws, kraogste bezeuk van de kwiek-sjtertsjes, dé-j húnne kós kaome zeuke. Wie lânsem es ’t oûch ging, dao woeërd neet gejaag. Úm tien oor kraog ’t pieërd en d’n hoond e sjtök broêd en zelf ootste d’n boeëterham op. Daonao ging ’t wir wéi-jer . Nao zoe éine vuurmiedag ploge, hoùwste oongevaer ‘ne mörige lând, of tewaal e kwaart boonder úmliegke. Este géin oor in d’n tesj hoùws, heelste in de gate wienie de ândere in ’t vêld aafsjponne. Dan gingste op hêim aa. Blij datste zoeë sjoen wêrrek moegs doeë. Ze zagte altiêd: “Dao is gêi sjoender wêrrek es achter ’n pieërdsvot aanlaope”, dat waor e vuurrech. Aan ’t  pieërd mírkde-ste wieste mèt ‘m waorsj ûmgegange. Es ’t de plei-j op leep en ’t joegelde, dan waor ’t good. Zoeneet dan hoùwste ‘m te väöl gejaach. ’t Pieërd  woeërt op sjtâl gezat en gevoord. Daonao waor’t pas tiêd vuur de noon.

Úm hoùwf twie es ’t pieërd ’t voor ophoùw, woeërd weer truukgegange úm wéi-jer te ploge. Temínste es ’t waer vas waor. Meh, es rieënge in de loch zaot dan moeste inbrieëke en ’t zaod viêrdegmake, úmdat ’t tössje ’t ploge en ’t inziêje neet moeg rieëngene. ’t Inziêje gebäörde mèt twie mân. Éine moes aege en d’ n’ândere inziêje mèt ’t zaodklêid aan. Denao woeërd nog opge-aeg en ’t wêrrek waor aaf. Hùi-jetendaag gêit dat allemaol mèt groête trikkersj en mesjijne, de zuûs zêlde nog hândwêrrek in ’t vêld.

 Ploog bie Wojskop1_118

Op ’t lând beej Wojskop

 

’t Volgende räödselke gêit noow neet mie op:
 
God zuût ’t noêts
De Kuëning zuût ‘t zêlde
Meh de boer zuût ’t alledage op de vêlde

 

Oplossing: ziêne geliêke

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME