Keerder verenigingen: tafeltennisclub Olympia

Ten onder aan haar successen
door Wiel Becker

Tijdens een ontmoeting met enkele Keerdenaren kwam het gesprek op verenigingen die inmiddels niet meer bestaan. Eén van deze verenigingen was de tafeltennisclub. Het viel op, dat weinig over deze vereniging bekend was. Wel wist men te vertellen, dat Jo Nelissen lid was geweest. Na Jo benaderd te hebben, heeft deze, samen met Frans Schoenmakers en Giel Stassen, foto's en gegevens voor ons verzameld.

jrg7blz121

Het complete team van Olympia
Van links naar rechts: Jo Daemen, Wiel Schevers, Bèr Groothuijsen, Jo Nelissen, Jean Schevers, Jef Goessens,
Frans Schoenmakers, Math Nelissen en Giel Stassen.

 Oprichting
In 1948 werd de tafeltennisvereniging opgericht door Jo Nelissen, Jef Goessens en Bèr Groothuijsen (Maastricht). De club kreeg de naam Olympia. Café Viec Goessens werd het verenigingslokaal, waar de club een ruimte kreeg om te oefenen en wedstrijden te spelen. Het volledige team bestond uit negen leden. Het café lag aan de Rijksweg, later wijnhandel Goessens en tegenwoordig supermarkt Jumbo.

 Problemen
Je kunt wel een lokaal hebben, maar hoe kom je aan wedstrijdspullen, zoals een wedstrijdtafel, balletjes en bats? Ook het vervoer was een probleem, zeker toen later de vereniging in een hogere klasse uitkwam en naar onder andere 's Hertogenbosch en Venlo gereisd moest worden. Hoe werden deze problemen opgelost?

In Huize St. Joseph was een tafeltennisclub actief en ook in het Missiehuis hadden de leerlingen de mogelijkheid deze sport te beoefenen. Welke machten ingezet zijn om het voor elkaar te krijgen, dat in het houtbewerkingslokaal van Huize St. Joseph een wedstrijdtafel voor Olympia werd gemaakt en dat het Missiehuis spullen beschikbaar stelde, is niet meer te achterhalen.
Verder werd voor de beschikbare ruimte in café Goessens slechts een symbolische huur betaald, omdat zoon Jef lid van Olympia was.
Ook het vervoersprobleem werd opgelost: de vrijgezel Math Germeaux, chef-monteur in garage Duijsings te Maastricht en woonachtig in Keer, zou men nu een sponsor noemen. Hij vervoerde de teams naar de diverse wedstrijdplaatsen en stak de club, als de financiële nood hoog was, zo nu en dan iets toe.

 Waarom een tafeltennis club in Keer?
Jo Nelissen en Bér Groothuijsen werkten bij Maussen in Wijck. Dit bedrijf was aangesloten bij de Maastrichtse bedrijfssportbond. Zo kon in de middagpauze in de kantine tafeltennis gespeeld worden. Tevens speelden Jo en Jef bijna wekelijks bij de bedrijfssportbond wedstrijden. Nadat in Keer nog een aantal enthousiaste jongens gevonden werd en een lokaal met wedstrijdtafel beschikbaar kwam, werd op iedere vrije avond getraind en gespeeld. Die inzet wierp haar vruchten af. In 1951 werd Olympia kampioen in de derde klas. Het kampioenstrio bestond uit Jo Nelissen, Jef Goessens en Bèr Groothuijsen.
Ook de daaropvolgende jaren werd telkens het kampioenschap behaald en kwam men in het nieuwe seizoen in een hogere klasse uit.
In 1955 promoveerde Olympia naar de hoofdklasse.

jrg7blz123

Huldiging door fanfare St. Blasius in 1951
Op de foto o.a. de dames Mia Brouwers (4e van links), Annie Pirnay (6e van links) en Lies Nederlands-Lardinois (geheel rechts).

De muzikanten: Math Heusschen (Je van links), Harrie Fraats (4e van links)
en daarnaast Servaas Simons, Hub Bessems (7e van links) en vervolgens Frans Mingels (va Sjang) en Adam Heusschen.

 Het einde
Deze promotie had grote gevolgen voor de club. De tafeltennisbond stelde namelijk hogere eisen aan de accommodatie van verenigingen die in de hoofdklasse uitkwamen, zoals inspeelmogelijkheden, een ruimte voor het publiek, kleedlokalen en douchegelegenheid. Hieraan kon de tafeltennisclub uit Keer niet voldoen. De promotie in 1955 betekende het einde van Olympia. De teleurstelling onder de leden moet dan ook groot geweest zijn, omdat hun inzet en de behaalde successen tijdens het achtjarig bestaan uiteindelijk tot de ondergang van hun vereniging leidde.

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME