In Memoriam Simon Peters

In Memoriam Simon Peters

En weer – voor de derde keer in 2015 – moet onze Historische Kring definitief afscheid nemen van een zeer gewaarde collega: Simon Peters, 75 jaar oud. Een jaar geleden pas openbaarden zich bij hem symptomen die deden vrezen dat hij te maken had met een ernstige ziekte. Na diverse onderzoeken in het AZM werd deze vrees bewaarheid. Een tijd van intensieve behandeling brak aan. Simon was daar heel open in. Zo ontvingen vrienden en bekenden regelmatig een overzicht van zijn medische stand van zaken.
Positief en optimistisch: dat was wat Simon ook tijdens zijn ziekteproces steeds opnieuw uitstraalde. Realist was hij evenzeer. Dit alles etaleerde hij ook binnen onze Historische Kring en dat tekende hem als persoon ten voeten uit.

Als voorzitter van de redactie van onze Keerder Kroniek leidde hij de vergaderingen op zijn eigen wijze: bedachtzaam, aimabel, wikkend en wegend, argumenterend en vooral mensen respectvol benaderend. Kwalificaties die hem – stuk voor stuk - bij uitstek geschikt maakten voor zijn rol als redactievoorzitter
De eerste contacten met onze Historische Kring werden gelegd door Lei Haesen zaliger gedachtenis, een van onze grondleggers. Oorspronkelijk ging het om een incidentele bijdrage, bestaande uit de vertaling van Latijnse teksten uit de kerkregisters van onze parochie. ‘Potjeslatijn’ noemde Simon het, maar voor hem was het een uitdaging om er iets van te maken. Bij die klus kon hij bogen op zijn leraarschap klassieke talen aan het voormalige Jeanne d’Arc-college te Maastricht.

Maar dat incidentele smaakte naar meer zowel voor Simon als voor ons. Verheugd waren wij dan ook toen Simon positief reageerde op ons verzoek om die incidentele samenwerking om te zetten in een permanente en dat in de vorm van het voorzitterschap van onze redactie. Simon heeft die rol vele jaren (vanaf 2007) met veel enthousiasme, inzet en kennis van zaken vervuld.

Jenny en Simon hielden – slechts enkele maanden - geleden een groot feest waarbij hun familie, hun vele vrienden en kennissen en ook de collega-redactieleden van de Keerder Kroniek aanwezig waren. Simon straalde! Het was zichtbaar en tastbaar dat hij ten volle genoot om zijn familie, vrienden en kennissen verenigd te zien. Op zijn feest; wat nu blijkt zijn afscheidsfeest.

2015blz7

Wij nemen afscheid van hem met grote dankbaarheid voor hetgeen hij voor ons was: een collega, een vriend. Iemand ook die ons dorp Cadier en Keer sedert de vele jaren dat hij er woonde in zijn hart gesloten had. Trots was hij ook dat hij aan het vastleggen van de verhalen over ons dorp zijn bijdrage kon leveren. Hoopvol was hij dat het hem gegeven zou zijn om zijn bijdrage aan ons derde Jubileumboek ‘750-jaar parochie van de H. Kruisverheffing’ te leveren. Helaas: het heeft niet zo mogen zijn.

Wat blijft is de herinnering aan een bijzonder persoon die een blijvende bijdrage geleverd heeft aan het vastleggen van onze ‘geschiedenis’. Wij zijn hem daar bijzonder dankbaar voor.

Simon Peters: ut quiescat in pace.

Drs. Harry H.M. Beckers
voorzitter Historische Kring Cadier en Keer

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME