In Memoriam Wiel Becker

In Memoriam
Wiel Becker

Op 22 november 2015 overleed in Maastricht op 81-jarige leeftijd ons Kringlid Wiel Becker. Samen met zijn vrouw Daisy en zoon Hay vond hij - midden jaren zeventig - in ons dorp een nieuwe woonplek. En, hij is er nooit meer weggegaan. Wiel was op velerlei terreinen maatschappelijk actief; zo was hij onder meer jaren penningmeester van de Fanfare Sint-Blasius. Interesse, maar vooral liefde voor natuur, historie en de mensen in een dorpsgemeenschap maakten dat men hem al snel wist te vinden als iets op touw gezet moest worden. Dankzij Wiel werden – met succes - de schouders onder heel wat initiatieven gezet.

 2016 17blz3Zo stond Wiel als een van de initiatiefnemers mede aan de wieg van onze Historische Kring. Vanaf het begin in 1995 heeft hij zich bijna twintig jaar lang met veel enthousiasme voor onze Kring ingezet en dat op verschillende terreinen. Vanaf het begin was hij bestuurslid en heeft hij mee vorm en inhoud gegeven aan wat onze Kring voor de gemeenschap Cadier en Keer - tot op de dag van vandaag - betekent.

Maar dat niet alleen. Aan Wiel en aan Jo Scheerder hebben wij ons zeer omvangrijke fotoarchief te danken waardoor onze Kring geregeld een zeer gewaardeerde fototentoonstellingen kon houden. Hierdoor zijn veel herinneringen over Keer, Honthem, ’t Rooth en Sint-Antoniusbank en haar inwoners die anders misschien verloren waren gegaan, voor ons nageslacht behouden gebleven. Een aparte vermelding verdient het feit dat Wiel een van degenen was die namens onze Historische Kring meegewerkt heeft aan de totstandkoming in 2002 van het historisch fotoboek van Honthem.

Verder voerde hij tal van gesprekken met vele dorpsbewoners over het verleden van ons dorp. De kennis die Wiel hierdoor kreeg, heeft hij vastgelegd in enkele publicaties voor onze Keerder Kroniek. Ook was hij degene die – historisch bewust als hij was – met zijn fototoestel erop uittrok om de gevelstenen in ons dorp te inventariseren. De informatie die hij door de jaren heen verzamelde was vaak de basis voor een keur van artikelen in onze Kroniek.

Wiel was ook een man van stavast: voor hem was een woord een woord. Steeds present daar waar zijn aanwezigheid gewenst was en - zo nodig - niet aarzelend om zelf de handen uit de mouwen te steken. Ook stimuleerde hij anderen om zich voor onze Kring in te zetten. Zo kon Daisy op zijn goedkeurende instemming rekenen toen zij zich met een aantal andere medewerkers jarenlang inzette voor ons krantenarchief.

Als gevolg van een sluipende ziekte zijn wij Wiel beetje bij beetje kwijtgeraakt; hij moest elders (in de Koepelhof) verzorgd worden. Daar kwam ook het definitieve afscheid.

Wiel is niet meer. Velen zullen hem missen waaronder onze Kringleden. Zijn bedachtzame, inspirerende ideeën zullen ons blijven herinneren aan iemand die het dorp Keer - dat ook zijn dorp geworden was - in zijn hart had gesloten.

Dat Wiel moge rusten in vrede.

Drs. Harry H.M. Beckers,

voorzitter Historische Kring Cadier en Keer

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME