Wat gebeurde er in februari 1966?

Bron Oonder Os

Donderdag 10 februari
zal in zaal Pie Gilissen een ouderavond gehouden worden door de jeugdvoetbalclub. Aanvang half acht. Het programma ziet er deze avond als volgt uit:
1. Welkomstwoord door de voorzitter van de jeugdvoetbalclub.
2. Toespraak door de Edelachtbare Heer Burgemeester.
3. Optreden pianist.
4. Lezing door de Zeer Eerw. Pater J. Vaes met als onderwerp; “Sport als opvoeding” met de mogelijkheid om vragen te stellen.
5. Pianist
6. Film, opening gemeentehuis (kleur) gepresenteerd door Mej. R. Schoenmakers.
7. Pianist.
Pauze.
Na de pauze begint een vergadering, waarin o.a. de problemen bij het vervoer naar uitwedstrijden wordt besproken.  
8. Sluiting door de Geestelijk Adviseur Kapelaan van C. Oers.
Oh ja…… De pianist kon op het laatste moment door ziekte niet optreden. Hij werd vervangen door het “Blue Combo”. Verrassend was ook het onverwachte bezoek van Zijne Hooglustigheid Prins Hub met de gehele Raad van Elf en de dansmarietjes.
 Vrijdag 11 februari
organiseert de spaarclub “Victorie” een dropping. Het inschrijfgeld bedraagt f 1,--     
 
Zaterdag 12 februari
begint om 8.11 uur het Auw Wieverbal  bij Leike (café Bessems)
 
Maandag 14 februari
houdt de Vrouwenbond (voorheen Boerinnenbond) om half acht een vergadering in het Groene Kruisgebouw.
 
Zondag 20 februari
houdt de nieuw opgerichte carnavalsvereniging een groot mutsenbal in zaal Gilissen. Het mutsenbal wordt muzikaal opgeluisterd door Johnny Aarts en zijn “Blue Combo”.
 
Maandag 21 februari
start de Grote Optocht om 2.22 uur. Opstellen bij de fam. Bastin en de fam. Boumans.  De optocht werd een groot succes. Opvallend was dat de Nachtdravers, alias de Jonkheid van Honthem, met maar liefst drie wagens aan de optocht deelnam.
 
Dinsdag 22 februari
carnavalsdinsdag wordt op het veld van de voetbalclub een Carnavals-cup-wedstrijd gespeeld tussen F.C. Klenderaire en de F.C. de Deurstige. Aanvang: 1.33 uur. De aftrap wordt verricht door de voorzitster van de Vrouwenafdeling. De scheidsrechter is Jan van de Kessel en de film en televisieverslaggever is De Wiette Doye. De opbrengst is voor het goede doel namelijk het gebrekkige kind. (Zijn hier nog foto’s van?)
 En verder nog ………….
 
De wekelijkse trainingsavond van de voetbalclub zal voortaan niet meer op dinsdag maar op donderdagavond plaatsvinden.
 
In de week van 20 t/m 26 februari zullen de zusters Augustinessen van St. Monica uit Maastricht hun tweejaarlijkse rondgang in ons dorp houden.
 
In de week van 20 t/m 26 februari zullen de verspreide huis-aan-huis envelopjes voor het nationaal huwelijksgeschenk aan Prinses Beatrix door enkele leerlingen van de U.L.O. school worden opgehaald.
 
De opbrengst van de rondgang in onze parochie voor de Missie van Pater Oostenbach is een groot succes geworden.  De opbrengst bedroeg meer dan 100 blikken en tientallen pakken levensmiddelen. Daarnaast werd nog eens f 685,68 aan geld opgehaald.
 
Op de jaarvergadering van het zangkoor “Jubilate Deo” wordt o.a. besloten dat ook in het nieuwe jaar de contributie gehandhaafd blijft op 25 cent per week.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME