door Lei Haesen

Vervolg van berichten in de Limburger Koerier uit het laatste decennium van de negentiende eeuw

Burgemeester Vliegen
21juni 1895
Verslag van de operatie die burgemeester Egidius Vliegen onderging in het gesticht Calvarienberg en zijn onthaal in de gemeente na de operatie. Slechts weinigen zullen na terugkomst uit een ziekenhuis een soortgelijk onthaal gekregen hebben. Enkele fragmenten uit het verslag:

"Niet zoo gauw was dit heuglijk nieuws in ons dorp bekend, of de ingezetenen met de notabelen aan 't hoofd beijverden zich in der haast om onzen alom beminden en hooggeachten heer burgemeester een waardige ontvangst te bereiden. Een veertigtal ruiters onder commando van den kranigen heer Vorage trok hem tot aan 't cafe restaurant Piters-Houben te Heer tegemoet. ..... Onder 't gebulder van 't geschut trok men naar Keer, alwaar oud en jong, arm en rijk, op de been was om onzen geliefden burgervader weer te zien en hem met zijn spoedig herstel te feliciteeren".

29 mei 1896
Melding van het overlijden van Egidius Vliegen, burgemeester en secretaris, met een terugblik op zijn loopbaan. Tevens plaatste de familie een overlijdensadvertentie, waarschijnlijk de eerste voor een overleden Keerdenaar.

2 juni 1896
Kort verslag van de begrafenis van E. Vliegen.

Noot: Egidius Vliegen, geboren 29 april 1824 en gehuwd met Maria Martens, was in juni 1886 tot burgemeester benoemd, terwijl hij daarvoor reeds de betrekking van secretaris waarnam. De laatste functie oefende hij ook uit tijdens zijn burgemeesterschap. Van 1850 tot 1 januari 1886 was hij hoofd van de openbare lagere school. Hij bekleedde daarnaast nog talrijke andere functies. Zo was hij secretaris en ontvanger van de kerkfabriek (kerkbestuur). Tevens was hij broedermeester van de processie van het H. Kruis.

Conflict Mannenkoor- Kerkkoor
13 juni -1 augustus 1896
Tussen 13 juni en 1 augustus 1896 verschijnt een achttal ingezonden brieven van de voor- en tegenstanders in een conflict tussen het in 1892 opgerichte, maar inmiddels niet meer actieve Mannenkoor, en het kerkkoor St. Caecilia. Directe aanleiding is de beschuldiging dat de drapeau (het vaandel) van het Mannenkoor door het Kerkkoor ingepalmd zou zijn.

Noot: De korenkwestie is niet de eerste aanwijzing, dat in die jaren in ons dorp een onverkwikkelijke tweespalt bestond tussen, gemakshalve gezegd, enerzijds de aanhangers van burgemeester en president van het kerkkoor Mathijs Thomassen en anderzijds de groep van hoofdonderwijzer Sebastiaan van de Ven. Ook tussen de door Van de Ven opgerichte handboogschutterij Amicitia en de kort daarop door de burgemeester opgerichte tweede schutterij was er sprake van een ongezonde concurrentie. In de notulen van de gemeenteraad vinden wij eveneens sporen terug van deze 'strijd'.

Twee professoren uit Honthem
12 september 1895
"In de Algemeenen Prijskamp voor studenten aan de Belgische atheneums heeft J. Vossen, professor aan het college van St. Truiden, met zijn student Lambert Rupspol een eerste prijs behaald, en dat al voor de zevende keer".

16 september 1896
J. Vossen, leraar aan het college te St. Truiden, behaalde dit jaar tijdens de 'Algemeene Prijskamp tussen de colleges van de Staat' drie onderscheidingen. Gedurig zijn 9-jarig professoraat heeft hij reeds tien laureaten opgeleid.

Noot: Jan Hubert Vossen (1860-1919) was geboren in Honthem en het eerste kind van landbouwer Joannes Bernardus Vossen en Joanna Aerts. In 1888 werd hij priester gewijd te Luik. Hij was een broer van de hieronder genoemde Johannes Bernardus Hubertus (Bernard) Vossen, in 1873 in Honthem geboren, en een zus van Anna Maria Vossen, gehuwd met Petrus Hubertus Mingels.

7 oktober 1896
Bericht van de benoeming van Bernard Vossen tot professor te Melle bij Gent.

5 november 1897
"Met genoegen vernemen wij, dat de weled. zeergel. Heer B. Vosssen, thans professor der poësis te Melle bij Gent, aan de hoogeschool van Leuven het laatste examen van doctor in de Wijsbegeerte en Letteren met onderscheiding aflegde en zijn proefschrift over 'het burgerschap van Tarento' met glans verdedigde. Proficiat!"

jrg8blz95

Bernard Vossen met echtgenote Marie Josephine Massa en (zittend) zijn schoonmoeder
(foto uit 1905)

Burgemeester Thomassen
12 augustus 1896
Verslag van het feestelijke binnenhalen van burgemeester Mathijs Thomassen. Bij de opluistering waren ook nu de ruiterclub en de handboogschutterij aanwezig. Daamaast zongen de studenten van het Missiehuis een feestcantate en het St. Caeciliakoor Wien Neerlandsch Bloed (het toenmalige volkslied). Na de sleuteloverdracht trok iedereen naar hoeve Blankenberg (de woning van de burgemeester) voor een feestmaaltijd. De fanfare uit Berg en Terblijt was present om onafgebroken cramignon te spelen.

jrg8blz96

Het gezin van burgemeester Mathieu Thomassen omstreeks 1910
Zittend van links naar rechts: Maria Josephina, moeder Catharina Houbiers, Jozef; vader Mathieu Thomassen en Josepha.
Staand: Maria Anna, Catharina, Jean, Leonie en Hubertina.

Opening meisjesschool
7 oktober; 24 oktober en 31 oktober 1896.
Bericht van de opening van de school voor meisjes door de zusters. Volgend jaar, als het nieuwe klooster klaar is, zal er plaats zijn voor 150 meisjes. Tot hoofd van de school werd benoemd dhr. PH. Wulff uit Maastricht en tot onderwijzeres mej. A. van den Berghe uit Grave.

Noot: Het waren de zusters Ursulinen die in het nog niet voltooide klooster aan de Rijksweg (Keerberg) de eerste bijzondere lagere school voor meisjes in ons dorp openden. Omdat de zusters van het bisdom geen toestemming kregen voor de bouw van een pensionaat, vertrokken zij ruim twee jaar later weer uit ons dorp. Later zouden de Soeurs de la Miséricorde er, ook met weinig succes , een schooltje openen (zie ook Keerder Kroniek, jaargang 3, 1999-2000, pag. 134 e.v.).

Rechtszaken
jrg8blz97

2 juli 1896
De rechtbank te Maastricht veroordeelt G.B., dienstknecht te C&K, tot twee weken gevangenisstraf voor vernieling, mishandeling en belediging.

Noot: De veroordeelde was Gillis Braeken, zoon van Wilhelmus Braeken en Johanna Brouwers, geboren op 1 februari 1869 te Cadier en Keer. In de avond van 7 juni van genoemd jaar had hij in het café van Hubert Wetzels (nu Eetcafe Op 't Indsje) enkele ruiten vernield en een tollantaarn kapot geslagen, Hubert Wetzels een klap in zijn gezicht gegeven en diens vrouw Maria Cerfontaine beledigd. De woorden die de veroordeelde Maria naar het hoofd slingerde, zullen wij hier maar niet herhalen.

20 februari 1897
De rechtbank besluit tot uitlevering van een echtpaar uit Cadier en Keer aan de Duitse regering.

Noot: Wij hebben (nog) niet kunnen achterhalen welk echtpaar het betrof en evenmin wat de reden tot uitlevering was.

Ongeval
8 februari 1897
Bericht dat de toestand van de 20-jarige Pruppers, die vorige week bij dhr. Bemelmans alhier
('t Rooth-Margraten) met zijn voet in de dorsmachine geraakte en waarvan zijn voet werd afgezet, thans vrij goed is.

(wordt vervolgd)

Gebruikers
5
Artikelen
2075
Artikelen bekeken hits
9292012

Today 5

Yesterday 49

Week 242

Month 866

All 178459

Currently are 94 guests and no members online

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME