Uit de krant 100 jaar geleden
door Jo Purnot

Steekpartij (Limburger Koerier, 7 oktober 1902)
KEER, 4 Oct. Omtrent de verwonding in den nacht van 29-30 Sept. valt nog het volgende te vermelden:
Na verscheidene avonden 'geroebeld' te hebben (ketelmuziek enz. voor een hertrouwend weduwnaar), raakte Maandagavond de bom of overeengekomen geldsom los en toog men de herbergen in. 
Dit gaf aanleiding, dat er nog al eenigen wat 'vol' werden en het op eene en meer plaatsen wat al te laat werd.
Naar men gist moet het dan ook al middernacht of nog later gebeurd zijn, dat de schrijnwerker J.S., weduwnaar, drie allergevaarlijkste messteken opliep, twee in de buik en een in de zijde. 
Dat hij eerst in den namiddag naar Calvariënberg kon gebracht worden, verergerde zijn toestand ook zeer. Toch is er nog wat hoop op levensbehoud. De politie is bijna dagelijks hier en heeft een scherp onderzoek ingesteld.

Noot van de redactie Keerder Kroniek:
De ketelmuziek betrof het aanstaande huwelijk van Tossing Gilissen en Elisa Simons (14 oktober 1902). Tossing was eerder gehuwd met Maria Rosalia Henriëtta Schijns. Zij overleed op 11 januari 1901.
Het slachtoffer van de steekpartij was Jan Pieter Schreurs (geb. 25-05-1868), weduwnaar van Maria Dobbelstein. Hij werd in verband met zijn kwetsuren op 30 september opgenomen in mannenzaal 1 van Calvariënberg en verbleef tot 21 november in het ziekenhuis. De kosten waren één gulden per dag. Het totale bedrag zal een behoorlijke aderlating zijn geweest voor Jan Pieter Schreurs. Hij hertrouwde op 4 augustus 1914 met Maria Catharina Agnes (Triene) Halders, weduwe van Jan Hubert Goessens. De dader van de steekpartij was bij de Keerdenaren bekend. Maar zoals dat binnen een gesloten dorpsgemeenschap gebruikelijk was, hield iedereen de kaken stevig op elkaar.


Brand (Limburger Koerier, 2 juli 1904)
Heden namiddag 3 uur ontstond onder deze gemeente op Sint Antoniusbank aan Bemelen, bij den landbouwer Mourmans, een hevige brand, die zoo snel toenam, dat er aan blusschen volstrekt niet te denken viel en men in alle haast slechts het grootste vee redden kon; 3 of 4 vette varkens verbrandden ook, alsmede een groote partij vruchten. Het woonhuis en de achtergebouwen waar de brand het eerst ontdekt werd, gingen geheel in vlammen op en van den inboedel viel ook weinig of niets te behouden, zodat de schade zeer groot is. Een en ander was verzekerd en de oorzaak van den brand is totaal onbekend.

Noot van de redactie Keerder Kroniek:
Het was de boerderij van het gezin Mourmans – Bours die afbrandde. Beide echtelieden keerden terug van de vrijdagmarkt toen ze zagen dat hun boerderij in brand stond. De brand was waarschijnlijk ontstaan door met vuur spelende buurkinderen. De aanwezige burgemeester Thomassen adviseerde om verzekeringstechnische redenen de nog overeind staande muren om te duwen. Aldus geschiedde. Na de brand werd een nieuwe boerderij gebouwd, nu Sint-Antoniusbank nr. 5.

Het echtpaar Mourmans - Bours

Grote droogte (Limburger Koerier, 9 augustus 1904)
Hier dient steun gebracht.
CADIER EN KEER. Zoals bekend, lijdt deze gemeente benevens het nabij gelegen Gronsveld en vooral Ekkelrade in de warme zomerdagen veel gebrek aan water.
En toch is dit niet altijd zoo geweest.Tusschen Cadier en Gronsveld is er een plaats, nu nog de Fontein geheeten, waar er 50 jaren geleden een fontein bestond die de omgeving rijkelijk van water voorzag. Om de een of andere nu niet meer na te gane reden werd dit natuurlijk waterreservoir hetzij gedompt, hetzij gestopt, in alle geval onbruikbaar gemaakt.

Door de goede zorgen echter der heeren J. Vliegen, secretaris van Cadier en Keer en J. Heuschen, die op de Fontein aan het boren zijn gegaan heeft men werkelijk de oude fontein teruggevonden met veel water.
Nu is het echter zaak dit reservoir zoo te bemetselen en in gereedheid te brengen dat gemakkelijk het water door een ieder kan verkregen worden. En allereerst is dan noodig dat er krachtige samenwerking ontstaat tusschen de gemeenten Cadier en Keer en Gronsveld, welke laatste gemeente vooral veel voordeel van deze fontein hebben zal, daar zij haar gehucht Ekkelrade, nu bij warm weer onmiddellijk van water verstoken, dan behoorlijk zal zijn voorzien.

Te hopen is het mede dat ook van hoogerhand, hier steun zal worden gebracht, daar wellicht het warmste weer reeds voorbij is en men dus genegen zou zijn te zeggen: ach we hebben het toch dit jaar niet meer noodig.
Met wellicht geringe kosten is nu een voor de toekomst prachtig waterreservoir gemakkelijk te maken.
Samenwerking dus vooral en steun niet minder.

Noot van de redactie Keerder Kroniek:
In het Registrum Memoriale van onze parochie lezen we ook over de waternood in ons dorp:
“In 1867 heeft de pastoor met de hulp van de gemeente eenen nieuwen regenbak gemaakt, zeer noodzakelijk, want in Mei 1866 waren de putten en kuijlen droog, en moest men het water voor menschen en vee te Scharn (Heer) halen”. (L. Joosten, pastoor)
Zie ook De Daor als bedevaartplaats, Keerder Kroniek jaargang 4, pag. 60-65.

Ondanks verwoede pogingen van onze Natuurvereniging (VTN) staat de Fontein in de Daor bij tijd en wijle droog; ook afgelopen jaar (2005) weer. Het bronwater is afkomstig van het hoger gelegen Plateau van Welsden en Honthem en heeft ongeveer twee jaar nodig om het dal te bereiken. Zoals gezegd, geregeld voeren de VTN-ers onderhoudswerkzaamheden uit aan de Fontein.

Werken aan de Fontein.
Tijdens een pauze voorziet Nèt Mingels-Lemmens de “zwoegers” van de VTN van koffie en brood.
Vlnr. Sjeuf Felder, Wiel Roosen, Harrie Mourmans en Pieke Hornesch.
Staand: Tom Stassen.

Gebruikers
5
Artikelen
2070
Artikelen bekeken hits
8504623

Today 14

Yesterday 55

Week 69

Month 5858

All 158539

Currently are 38 guests and no members online

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME