door Lei Haesen

Vervolg van berichten in de Limburger Koerier uit het laatste decennium van de negentiende eeuw:

Mariabeeld Lourdesgrot
21 april 1892 en 3 mei 1892
Zondag 1 mei zal in optocht het Mariabeeld (van gepolychromeerd brons en vervaardigd in een atelier te Parijs) op een rijk versierde praalwagen vanuit de parochiekerk naar de Lourdesgrot (bij het Missiehuis!) overgebracht en ingewijd worden.

jrg7blz191

Massale belangstelling bij de Lourdesgrot eind negentiende eeuw.

De stoet (1 mei!) werd geopend door de Maria-kinderen van de parochie, gevolgd door een zangkoor van 200 personen. Dan volgde de praalwagen met het beeld, getrokken door acht paarden. Liefst 80 ruiters vormden de erewacht, terwijl harmonie Heer Vooruit zorgde voor de muzikale omlijsting. Het aantal deelnemers werd geschat op 15000 (!).

Bouw Missiehuis

26 juli 1892, 16 december 1892 en 23 januari 1893 Berichtgeving over de stand van zaken rond de bouwen de doelstelling van de school, kerk en klooster van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (S.M.A.). De bouw was met Pasen 1893 voltooid. De kerk werd door de generaal-overste van de S.M.A uit Lyon geconsacreerd.
Noot: Zie over het Missiehuis Keerder Kroniek, jaargang 4, pag. 15-21 en 71-77.

Inbraak of baldadigheid?
19 april 1893, 21 april 1893 en 29 april 1893
"Zondag-nacht (17 april) hebben dieven willen inbreken bij de Eerw. Paters alhier. Door de waakzaamheid van den trouwen kettinghond en de onverschrokkenheid van een der Paters, die een revolverschot in de lucht loste, werden de kerels op de vlucht gedreven."

"Gisteren nacht (20 april) hebben eenige ongenoode gasten weer bezoek gebracht aan 't klooster der Eerw. Paters alhier. Reeds om half tien in den avond bemerkte de trouwe bewaker - een ongemakkelijke dog - onraad. Een verdacht persoon vluchtte onder het lossen van een paar revolverschoten in 't bosch en waarschuwde zijn kameraden, die zeker in de onmiddellijke nabijheid waren, door een schel gefluit te doen hooren. Dat de Eerw. Heeren eenen onrustig en nacht doorbrachten, is licht te begrijpen."

Twee dagen later vond er opnieuw een poging tot inbraak plaats in het klooster en opnieuw waren het de hond en revolverschoten die de dieven verjoegen. Door het optreden van de politie bleven de paters voortaan van nachtelijk bezoek bevrijd. Er werd verondersteld dat er waarschijnlijk geen sprake was van dieven, maar van raddraaiers.

Noot: Het pad dat van de Rijksweg via het Missiehuis naar Bemelen leidde, werd door onze voorouders sjpookwieé'g genoemd. De beschreven voorvallen getuigen er van, dat het op en rond dit pad inderdaad niet altijd pluis was. Ook in een onuitgegeven familiekroniek van Joh. van de Ven wordt melding gemaakt van enkele voorvallen in zijn jeugdjaren en van onguur gespuis dat in een verlaten groeve bij Backerbosch wel eens een nachtverblijf zocht. Waarheid en fictie zijn nauw met elkaar verweven. Tot het laatste behoort ook het verhaal dat mensen die na donker het Backerbosch passeerden, soms plotseling een grote zwarte kat met fel groene ogen om zich heen zagen sluipen. Dan moest men snel de rozenkrans nemen en bidden dat die duivel niet in je nek sprong.

Handboogschutterij Amicitia
23 januari 1893
"Deze week is alhier eene nieuwe handboogschutterij opgericht onder den naam Amicitia. Wij wenschen het jeugdig gezelschap een genoeglijk bestaan."

6 mei 1895 en 5 augustus 1895
"Naar wij vernemen zal onze handboogschutterij Constantia (lees: Amicitia) in den loop van dezen zomer een groot internationaal concours op doel geven. Verschillende zustervereenigingen hebben hare medewerking reeds toegezegd".
Op 5 augustus wordt vermeld dat er er 18 tot 20 prijzen beschikbaar zijn en er vanaf het station Maastricht naar Cadier en Keer en terug een geregelde wagendienst zal zijn.

19 januari 1895
jrg7blz193

Noot: Een van de nevenactiviteiten van leden van de handboogschutterij in de winter, wanneer de sport niet beoefend kon worden, bestond uit een jaarlijkse opvoering van een toneelspel op de eerste zondag van februari.

20 augustus 1896
Verslag van het groot internationaal; concours van boogschutters te Maastricht, waarbij Amicitia een aantal prijzen won. In de tweede afdeling werd de tweede prijs gehaald. Tevens won Amicitia de 'rozenprijs' met vier rozen. Individueel behaalde Vliegen de eerste prijs.

(wordt vervolgd)

Gebruikers
5
Artikelen
2075
Artikelen bekeken hits
9305542

Today 9

Yesterday 51

Week 60

Month 1009

All 178602

Currently are 25 guests and no members online

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME