Onthulling gedenksteen Albert H. Strahle Jr.

Vieringen en herdenkingen

‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’
Onthulling gedenksteen Albert H. Strahle Jr.
door drs. Harry H.M. Beckers

Inleiding
Door de onthulling van een gedenksteen op de hoek van de Bemelerweg en de Willem-Alexanderstraat beschikt ons dorp over een herinnering aan onze bevrijding. Op nagenoeg dezelfde plek waar op 13 september 1944 de Amerikaanse militair Albert Strahle Jr. sneuvelde, verrees een monument ter herinnering aan deze gebeurtenis. Het initiatief voor de plaatsing werd genomen door de Vereniging tot Natuurbehoud en de Historische Kring. Een comité van een vijftal personen uit beide organisaties (Jurgen Mingels, Lando Mulleneers, Hay Becker, Jo Purnot en Harry Beckers) heeft zich vervolgens beraden over de vorm en een geschikte locatie om het monument op te richten. Een plaquette verduidelijkt het waarom van de gedenksteen op die plek.

Opstellen en uitwerking van plannen
Het comité heeft zich intensief beziggehouden met het maken van een keuze ten aanzien van zowel het materiaal waaruit het monument diende te bestaan als de vorm daarvan. Uiteindelijk is gekozen voor een monument in de vorm van een grote kei waarop een gedenkplaat met toelichting is aangebracht. Dat gekozen is voor een grote kei had verschillende redenen. Elke kei is uniek; gevormd door de natuur is ieder exemplaar anders van vorm en omvang. Het is een natuurproduct dat past in het Limburgse landschap. Daarbij komt nog het element van duurzaamheid en de geringe onderhoudskosten. Dat juist deze kei werd uitgekozen heeft alles te maken met zijn ‘litteken’. Over de steen loopt namelijk een band, gevormd door een afwijkende samenstelling van het gesteente. Dit ‘litteken’ symboliseert de dood van Albert Strahle Jr.

Locatie
De keuze voor de plek waar de gedenksteen diende te worden gerealiseerd was vrij eenvoudig: de kruising van de Bemelerweg met de Willem-Alexanderstraat. Het was nagenoeg op deze plek, toen nog weiland, dat Albert Strahle dodelijk werd getroffen. Verder is de locatie uitermate gunstig gelegen; op een in het oog springende plek op een kruising van wegen en goed zichtbaar vanaf de recent aangelegde rotonde op de Rijksweg. De aanwezigheid van een brede groenstrook straalt een zekere rust uit.

jrg2009blz130


Albert Strahle Jr. (1909-1944)
kort voor de oorlog

De onthulling en de inzegening
Op 11 september 2009 – bijna 65 jaar na de bevrijding van ons dorp, vond de officiële onthulling van de gedenksteen plaats. Dat gebeurde, onder massale belangstelling van de toegestroomde Keerdenaren. Door Joe Phillips, een familielid van de gesneuvelde Albert Strahle Jr. Hij werd daarbij ondersteund door Jos Custers, loco-burgemeester van Margraten, Mrs. Aida Lerma, de vertegenwoordigster van het gemeentebestuur in Mission (Texas) en de voorzitter van de veteranenorganisaties Old Hickory , de bijna 93-jarige Frank Towers.
Vervolgens vond de inzegening van de gedenksteen plaats door onze pastoor Jacques Smeele s.m.a. Daarna werd een gedicht voorgedragen door Bärbel Becker en George Mulleneers, leerlingen van de basisschool De Keerkring. Datzelfde gedicht werd in het Engels voorgelezen door een lid van de Jonkheid Keer 2000, Michelle Defaux.

De ceremonie
De plechtigheid werd geopend door Harry Beckers, voorzitter van onze Historische Kring. Na zijn welkomstwoord aan alle Amerikaanse gasten, waaronder oud-strijders van de Old Hickory-divisie, ging hij in op het ‘waarom’ van deze gedenksteen en met name de betekenis van het in de plaquette opgenomen thema ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’. Hij memoreerde dat de gedenksteen bedoeld is als eerbetoon aan de Amerikaanse bevrijders van het 117e Regiment van de 30e Infanterie Divisie. Zij waren het die op 13 september 1944 in de vroege namiddag ons dorp binnentrokken. De steen is een bijzonder eerbetoon aan één van die bevrijders, de toen 34-jarige Albert Strahle Jr. die onze bevrijding met zijn leven moest betalen.
De loco-burgemeester van Margraten, Jos Custers, deed in zijn toespraak de oproep om jeugdigen te blijven doordringen van het offer dat Amerikaanse soldaten in 1944 gebracht hebben om ons de vrijheid terug te geven. Daarna was de beurt aan Mrs. Aïda Lerma. Zij bracht de grote dank en waardering over het gemeentebestuur van Mission aan de inwoners van Cadier en Keer en aan de leden van het comité. De gedachte om door middel van een monument blijvend aandacht te geven aan een oud-inwoner van haar gemeente, die zo ver van huis zijn leven had gegeven, dwingt groot respect af.

Namens de familie Strahle sprak een geëmotioneerde Joe Philips zijn grote dank en waardering uit aan de initiatiefnemers voor het oprichten van deze gedenksteen. Tevens bedankte hij de inwoners van Cadier en Keer die zijn oom op deze wijze eerden voor het offeren van zijn leven zodat anderen in vrijheid konden leven.

De ceremonie werd met passende muziek opgeluisterd door onze fanfare Sint-Blasius die tevens de volksliederen van de Verenigde Staten en Nederland speelde. Het fanfarelid Jo Heusschen bracht de Last Post ten gehore, waarna één minuut stilte in acht werd genomen. Nadat saluutschoten waren gelost door leden van de 2nd Armoured crew werd de plechtigheid afgesloten door de voorzitter van de Vereniging tot Natuurbehoud, Jürgen Mingels. Daarbij dankte hij de velen – bedrijven en individuen – die het mogelijk hadden gemaakt om deze gedenksteen te realiseren.
Kransen werden er gelegd door diverse gemeentelijke en militaire organisaties en de Jonkheid Keer 2000, waarna op uitnodiging van ceremoniemeester Frenk Lahaye het aanwezige publiek de gelegenheid kreeg een bloemetje bij de gedenksteen te leggen. Hiervan maakten velen gebruik.
Van de ceremonie is door de meegereisde verslaggeefster van de regionale krant (The Mission Progress Times) in de editie van 9 oktober 2009 een uitgebreid artikel met foto verschenen.

jrg2009blz132

De Amerikaanse gasten.
Vanaf links: de familieleden van Albert Strahle: Andrew Phillips (zoon van Joe Phillips), zijn echtgenote Cara, Joe Phillips,
Jesse Lerma en zijn echtgenote Aïda Lerma, de vertegenwoordigster van de gemeente Mission (Texas)

Meer informatie over Albert Strahle in de Keerder Kroniek jaargang 7, Albert Strahle, een vergeten bevrijder 
en jrg 8, Gesneuveld tijdens de bevrijding van ons dorp
En onze website:
www.historischekringcadierenkeer.nl

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME