Vroegere inwoners (alfabetisch)

Pieke van zijn kiespijn verlost Pieke Aarts (1923-1983) door Jo Purnot VI, 17-19
Huwelijksfoto Pierre Aarts en Theresia Narinx 1949 II, 126-127
G.I's in Keer, (fam. Ackermans) 1945 door Harry Beckers XII, 64-75
Lambaer Beckers:
zie Een eigen "hutje" in de grot
door Jo Purnot II, 1-5
Lor Bemer, verongelukt in Goa (India) door Harry Beckers XVII, 78-91
Koster Jan Bergmans
Veelzijdig en omstreden
(1752-1822) door Lei Haesen III, 32-39
Zuster Bernadette
Een leven in dienst van God en de kinderen
(1922 - nu) door Harry Beckers X, 22-44
Jean Bessems (va Leike), onze biljartvirtuoos   door Harry Beckers XIX 84-105
In Memoriam Christien Beijers-Broers door Jo Purnot XIII, 2-3
Eiegenaren en bewoners van Blankenberg   door Fons Meijers XVI, 62-69
In Memoriam Sjef Boumans   door Harry Beckers XXII, 4-5
In Memoriam
Joop Broekhuizen-van der Schoor
  door Harry Beckers XXII, 2-3
Oudste inwoner overleden
(Petrus Brouwers )
zie: Oud Nieuws 18-1-1894 VIII, 44
Zuster Lucia in dienst van God
Bertha Brouwers Zij koos voor een leven als slotzuster
(1922-nu) door Lei Haesen IX, 50-57
In memoriam Hanneke Butink-Tillie door Jo Purnot XV, 2-3
Gouden bruiloft Colen - Limpens foto 1942 VIII,176-177
Bruidsparen V.Crutzen en G.Roebroeks P.Speetjens en C.Roebroeks 1944 II, 24-27
Baron De Raet: zie De geschoten patrijs door Harry Beckers XI, 10-17
De zjwarte va Jenneske
(Walther Daemen)
door Jo Purnot XII, 12-18
Sef va Pierre va Pietsje (Sef Daemen) door Harry Beckers XIV, 18-27
John Duckers zie: De Coiffeurs in Keer door Bennie Essers en Jo Purnot XVII, 33-38
Roontelum de Majjehook (Bennie Essers) door Bennie Essers en Jo Purnot XVI, 98-108
Maj Essers-Daemen zie: De Majjehook door Harry Beckers XVII, 139-145
40-jarig huwelijk Martinus Essers en A.Bisscheroux IV, 66-67
Johan Fraats zie: De Coiffeurs in Keer   door Bennie Essers en Jo Purnot XVII, 33-38
Een verre abonnee Afstammelingen van Sjeng Gilissen (1863-1922) door Jo Purnot VI, 164-173
Het echtpaar T. Gilissen en E. Simons (+/- 1928) W. Becker, G. Spronck en J. Weijers I, 43
Toussaint Gilissen, Een markante Keerdenaar door Jo Purnot en Jef Gilissen XI, 18-32
Kent U hem nog? Adam Goessens (1904-1981) door Mon Mourmans II, 128-130
Trouwfoto Fr. Haesen en M. Volders foto 1942 VIII, 24-25
Drie generaties Henzen in Keer   door Jo Purnot XVI, 90-91
Wera Herben-Hitschka   door Jo Purnot XVIII, 98-108
Maria Herben - Nederlants (1908-1979) foto XVII, 31
Ook de köster heette Heusschen Legendarische telg van een grote familie (1898-1965) door Jo Purnot I, 33-40
Maj Heusschen-Keulen
 zie: De Majjehook
door Harry Beckers XVII, 139-145
Elisabeth Catharina (Lies) Heuts
Mijn grootmoeder van moederszijde
(1888-1928) door Harry Beckers VII, 83-91
Kent U hem nog? Sjang Heuts (1907-1986) door Lei Haesen III, 57-60
Familiefoto Heijnen - Everaerts (1928) door Wiel Becker I, 97-98
Gerard van Hoven (1877-1951) foto XVII, 68
Gouden huwelijksfeest Huijnen - van Proemeren zie: Oud Nieuws 1909 X, 4-5
Maj Huijnen-Spronck zie: De Majjehook door Harry Beckers XVII, 139-145
Gouden bruiloft L. Huijnen en M. Steijns (1957) II, 172-173
Anna In de Braek-Wijenberg (1862-1938) foto XVII, 31
Victor Janssen nam menige koe bij ... "Trèk, trèk, 't is ‘n vaeës ... » (1906-1985) door Maria Geelen-Janssen II, 83-91
Kent U hem nog? Jeu Kessels (1909-1990) door Wiel Becker II, 181-184
Boerderij "Kessels"
Bouwgeschiedenis en bewoners Limburgerstr. 114
door Lei Haesen VI, 86-94
Trouwfoto Josef Lemmens en Net Ackermans (1948) III, 40-41
Groepsfoto b.g.v. 1e H.Mis pater Huub Lemmerling foto 1940 VIII,124-125
Aloijs Lemmerling: vertiller en sjrijver (1919 - nu) door Mon Mourmans en Hanneke Buting-Tillie I, 193-194
Vader Ben en zoon Ton Lourens, kunstschilders   door Harry Beckers XIX, 124-139
Zuster Lucia (Bertha Brouwers) in dienst van God Zij koos voor een leven als slotzuster (1922-nu) door Lei Haesen IX, 50-57
Een afgewezen minnaar Nicolaes Magermans
Een verbroken huwelijksbelofte met tragische afloop
(1760-1792) door Lei Haesen VIII,186-193
Werner Mantz, fotograaf  door de redactie XIII, 10-12
Kent U ze nog? Marieke van de Begiêne (1863-1953) door Wiel Becker I, 138-139
De familie Meusens en de hoeve (+/- 1580-1754) door Jo Purnot III, 49-56
"Die dit schrift zullen vinden ..."  
Joannes H.Mingels en Clara Breedenraad
(1817-1895) door Lei Haesen VII, 23-24
Mijn jeugdjaren in Cadier en Keer Herinneringen aan mijn vrienden van 't Vaticaan (1931 - nu) door Frans Mingels X, 74-84
Kent U hem nog? Frans Neederlants (1906-1978) door Mon Mourmans II, 38-39
Jo Nelissen, 'ne jong va Keer door Harry Beckers en Jo Nelissen XIII, 13-31
Kent U hem nog? Pater J. Oostenbach (1920-1978) door Wiel Becker II, 69-71
In memoriam Servé Overhof door Harry Beckers VIII, 48-49
Missiebisschop Hubert Paulissen door Fons Meijers XIV, 109-119
De familie Paulussen Jeu Paulussen Een onderduikersgezin in Keer (1891-1948) door Jo Purnot VII, 99-110
Klaas van "Villa Val Um": Kolla Pluijmakers Een dorpsfilosoof  (1896-1971) door Jean Janssen IX, 8-13
Huwelijksfoto G. v.Proemeren en J. Lardinois (1955) III, 160-161
Een naamdicht van 't Rooth
Dao kuump ‘ne baas
door Jo Purnot V, 176-181
Joseph Schillinx uit Honthem
Zomaar een voorouder (1)
(1772-1832) door Harry Beckers VIII,178-183
Joseph Schillings uit Honthem
Zomaar een voorouder (2)
(1772-1832) door Harry Beckers IX, 17-33
Kent U hem nog?Arthur Schreurs (1907-1975) door Mon Mourmans III, 21-24
Trouwfoto Arthur Schreurs en Lies Hornesch Giel Lemlijn en Plien Schreurs (1936) VI, 20-21
Madam Schwarts door Bennie Essers en Jo Purnot XVII, 33-38
Mathijs Souren (d'r Zorre)   door Huub Souren en Jo Purnot XXII, 84-91
Verzetsheld Mathieu Speetjens
In concentratiekamp Mauthausen omgekomen
(1919-1945) door Jo Purnot VIII, 51-61
Struikelsteentje voor Mathieu Speetjens   door Jo Purnot XXII, 19-32
Maj Spronck-Brouwers zie: De Majjehook   door Harry Beckers XVII,139-145
Mathieu Spronck   door Jo Purnot XVI, 86
Het gezin Spronck-Daemen
Dorpsleven in vroeger tijden
(1883-1951/1982) door Maria Geelen-Janssen en Jo Purnot I, 119-127
Wöllem van de Gard en gezin G.H.Spronck Wederwaardigheden van een onderwijzersgezin (1883-1954) door Harry Beckers VI, 28-42
Catharina Thomassen
(1879-1952) foto XVII, 68
Een Limburgse burgemeester
Burgemeester H. Thomassen
1912 door Jo Purnot en Fons Meijers XII, 2-11
Het Tolhuis: monument en document Familie Vaassens woonde er 115 jaar (1850-nu) door Jo Purnot en Wiel Becker II, 28-37
Sjef Vaessens  (1938-nu): zie
Een merkwaardige genezing 
door Simon Peters XV, 112-118
De familie Vliegen
Een burgemeester in de fout
(1765-1831) door Lei Haesen III, 173-178
Bouwgeschiedenis en bewoners "Boerderij Vliegen"
Het monumentale pand Kerkstraat 139
door Lei Haesen V, 134-143
Het gezin Vliegen-Spronck Een sprong terug in de tijd (1873 - nu) door Margriet Smeets-Weusten X, 10-21
Hubert Vorage, een Franse verzetstrijder geboren op de Meusenhof   door Harry Beckers en Jo Purnot XXI, 56-76
Een spookverhaal rond pastoor Waelbers (1834-1902) door Lei Haesen VIII,166-175
Het eerste oorlogsslachtoffer
Pèj (Piet) Weusten
(1862-1940) door Jean Janssen VII, 135
Zie ook:
Keerder bidprentjes (1) Van devotieprentje tot bidprentje door Lei Haesen V, 119-125
Keerder bidprentjes (2) Bid voor de ziel van zaliger ... door Lei Haesen V, 170-175
Keerder bidprentjes (3) Ter herinnering aan door Lei Haesen VI, 22-27
Op zoek naar voorouders (1) door Jo Purnot IV, 170-175
Op zoek naar voorouders (2) door Jo Purnot V, 42-49
Via internet op zoek naar voorouders door Jo Purnot XVI, 78-85
Oet de ouw does (2006-1) IX, 34-37
Oet de ouw does (2006-2)   IX, 73-76
Oet de ouw  does (2007-1)   X, 45-47
Oet de ouw does (2007-2)   X, 106-109
Oet òs foto-archief (1)   XI, 33-36
Oet òs foto-archief (2)   XI, 109-114
Oet òs foto-archief (2009-1)   XII, 57-59
Oet òs foto-archief (2009-2)   XII, 120-122
Oet òs foto-archief (2010-1)   XIII, 42-44
Oet òs foto-archief (2010-2)   XIII, 98-100
Foto's oet òs archief (2011-1)   XIV, 42-44
 Foto's oet òs archief (2011-2)   XIV, 95-97
 Foto's oet òs archief (2012-1)   XV, 22-24
Foto's oet òs archief (2012-2)   XV, 74-76
Foto's oet òs archief (2013-1)    XVI, 33-35
Foto's oet òs archief (2013-2)    XVI, 70-72
Foto's oet òs archief (2014-1)    XVII, 30-32
Foto's oet òs archief (2014-2)    XVII, 66-68
Foto's oet òs archief (2015-1)    XVIII, 41-43
Foto's oet òs archief (2015-2)    XVIII, 95-97
Foto's oet òs archief (2016-2017-1)   XIX 42-45
Foto's oet òs archief (2016-2017-2)    XIX,80-83
Foto's oet òs archief (2018-1) door Jeannie Prevoo-Spronck XXI, 29-32
Foto's oet òs archief (2018-2)  door Jeannie Prevoo-Spronck XXI, 87-90
Foto's oet òs archief (2019-1) door Jeannie Prevoo-Spronck XXII, 53-56 
Foto's oet òs archief (2019-2) door Jeannie Prevoo-Spronck XXII, 118-124
Foto's oet òs archief    

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME